logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2018-2023
Uchwa艂a nr 57/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu drogi kategorii dr贸g powiatowych w celu zaliczenia do kategorii dr贸g wojew贸dzkich na terenie powiatu my艣liborskiego

Uchwa艂a nr 57/2019
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 14 sierpnia 2019 r.


w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu drogi kategorii dr贸g powiatowych w celu zaliczenia do kategorii dr贸g wojew贸dzkich na terenie powiatu my艣liborskiegoNa podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 511 t.j.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 w zwi膮zku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2068 t.j.) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Opiniuje si臋 pozytywnie pozbawienie kategorii dr贸g powiatowych ul. 1 Maja w Barlinku na odcinku od skrzy偶owania z ul. 艢w. Bonifacego do skrzy偶owania z ul. Strzeleck膮, w celu zaliczenia do kategorii dr贸g wojew贸dzkich.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 dyrektorowi Wydzia艂u Dr贸g i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego

Stanis艂aw St臋pie艅 ........................................
Ewa G膮siorowska-Naw贸j ........................................
Marek Kiba艂a ........................................
Jan Jaworski ........................................
Marcin 艁apeci艅ski ........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-08-27 11:45:24
Data ostatniej modyfikacji : 2019-08-27 11:45:24
Liczba wy艣wietle艅 : 302licznik odwiedzin: 11811263