logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Zaproszenie do z艂o偶enia oferty

Odnowa oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie powiatu pyrzyckiegoZaproszenie do z艂o偶enia oferty

Powiat Pyrzycki - Starostwo Powiatowe w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce zaprasza do z艂o偶enia oferty w post臋powaniu na udzielenie zam贸wienia publicznego na:

Odnowa oznakowania poziomego na drogach powiatowych
na terenie powiatu pyrzyckiego

Z uwagi na warto艣膰 zam贸wienia, do niniejszego zam贸wienia nie stosuje si臋 przepis贸w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z p贸藕n. zm.) Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwo艂ania post臋powania lub jego zamkni臋cia bez wybrania kt贸rejkolwiek z ofert.

Szczeg贸艂owy opis zam贸wienia

1. Zam贸wienie obejmuje wykonanie odnowy istniej膮cego oznakowania poziomego cienkowarstwowego na drogach powiatowych na terenie powiatu pyrzyckiego.
Og贸lna powierzchnia do namalowania wynosi 2 666,79 m2. Przedmiar rob贸t obj臋tych przedmiotem zam贸wienia stanowi za艂膮cznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Wykonanie oznakowania poziomego nale偶y wykona膰 zgodnie z warunkami okre艣lonymi w Szczeg贸艂owych warunkach technicznych dla znak贸w drogowych poziomych i warunkach ich umieszczania na drogach stanowi膮cymi Za艂膮cznik nr 2 do Rozporz膮dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w technicznych dla znak贸w i sygna艂贸w drogowych oraz urz膮dze艅 bezpiecze艅stwa ruchu drogowego i warunk贸w ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220, poz.2181 z p贸藕n.zm.) oraz Szczeg贸艂ow膮 Specyfikacj膮 Techniczn膮 okre艣laj膮c膮 wymagania dotycz膮ce wykonania odnowy.

kod CPV 45.23.32.21-4 - Malowanie nawierzchni
45.23.32.70-2 - Malowanie nawierzchni parking贸w
2. Zmawiaj膮cy informuje, 偶e cena oferty musi zawiera膰 wszystkie koszty zwi膮zane z wykonaniem zam贸wienia wynikaj膮ce z zakresu rob贸t, bez kt贸rych realizacja zam贸wienia by艂aby niemo偶liwa.

Termin realizacji zam贸wienia
do dnia 01 wrze艣nia 2019 r.

Kryteria oceny ofert

Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizacj臋 zam贸wienia, podana w formularzu ofertowym. Za najkorzystniejsz膮 ofert臋, Zamawiaj膮cy uzna ofert臋 zawieraj膮c膮 najni偶sz膮 cen臋.

Termin i miejsce sk艂adania ofert
Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce lub przes艂a膰 e-mailem na adres starostwo@pyrzyce.pl do dnia 8 sierpnia 2019 r. do godz.1400.
Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣膰 uniewa偶nienia zapytania w przypadku wp艂yni臋cia ofert, kt贸rych warto艣膰 b臋dzie przewy偶sza膰 zabezpieczone na to zadanie 艣rodki finansowe w bud偶ecie Powiatu Pyrzyckiego.


W za艂膮czeniu:
1) formularz, na kt贸rym nale偶y z艂o偶y膰 ofert臋,
2) przedmiar rob贸t,
3) Szczeg贸艂owa Specyfikacja Techniczna,
4) projekt umowy.TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF70.2 KB POBIERZformularz ofertowy2019-07-31 19:34:35200
.PDF924.8 KB POBIERZprzedmiar rob贸t2019-07-31 19:34:58200
.PDF962.1 KB POBIERZSST2019-07-31 19:35:27190
.PDF380.8 KB POBIERZprojekt umowy2019-07-31 19:35:50185
.PDF27.4 KB POBIERZwyb贸r oferty2019-08-09 12:13:33220

Autor : Kinga Kotarska
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-07-31 19:27:07
Data ostatniej modyfikacji : 2019-07-31 19:27:07
Liczba wy艣wietle艅 : 567licznik odwiedzin: 11818285