logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2018-2023
od 25 maja do 25 czerwca 2019 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 25 maja do 25 czerwca 2019 r.


I. Posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego odby艂y si臋 w dniach:
- 5 czerwca 2019 r.
- 12 czerwca 2019 r.
- 19 czerwca 2019 r.

II. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- O zmianie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dc膮 jest Powiat Pyrzycki oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019.
- W sprawie zasad i trybu udzielania z bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego dotacji celowych na realizacj臋 zada艅 z zakresu ochrony 艣rodowiska oraz sposobu ich rozliczania.

III. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019. Dokonano zmian zwi膮zanych
ze zmian膮 wysoko艣ci przyznanych dotacji.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2019. Dokonano przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami klasyfikacji bud偶etowej.
- W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2019-2026. W uchwale uwzgl臋dniono zmiany wynikaj膮ce z wprowadzenia do bud偶etu dotacji.
- W sprawie wyra偶enia zgody na wykonanie przy艂膮cza telekomunikacyjnego oraz na dysponowanie nieruchomo艣ci膮 na cele budowlane.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2019. Dokonano przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami klasyfikacji bud偶etowej.
- W sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dr贸g gminnych. Kategori臋 drogi gminnej otrzyma cz臋艣ci drogi po艂o偶onej na dzia艂ce nr 245
w obr臋bie Przelewice. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.

IV. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosku o zmian臋 w bud偶ecie Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU. W zwi膮zku z niedoszacowaniem bud偶etu jednostki wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie planu wydatk贸w o kwot臋 1 080 434 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwi臋kszenie planu wydatk贸w o kwot臋 756 700 z艂 ze 艣rodk贸w stanowi膮cych nadwy偶k臋 bud偶etow膮 z lat ubieg艂ych.
- W sprawie wniosku o zmian臋 w bud偶ecie Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego. W zwi膮zku z niedoszacowaniem bud偶etu jednostki wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie planu wydatk贸w o kwot臋 446 509 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwi臋kszenie planu wydatk贸w o kwot臋 243 300 z艂 ze 艣rodk贸w stanowi膮cych nadwy偶k臋 bud偶etow膮 z lat ubieg艂ych.
- W sprawie wniosku o zmian臋 w bud偶ecie Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania
o Niepe艂nosprawno艣ci. W zwi膮zku ze zbyt niskimi dotacjami Wojewody wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie planu wydatk贸w o kwot臋 74 377 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwi臋kszenie planu wydatk贸w o kwot臋 30 000 z艂 ze 艣rodk贸w rezerwy og贸lnej.
- W sprawie wniosku o bezp艂atne udost臋pnienie pomieszcze艅 na zakwaterowanie uczestnik贸w 39. Mi臋dzynarodowych Pyrzyckich Spotka艅 z Folklorem. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o przyznanie dodatkowego wynagrodzenia dyrektorowi Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za IV kwarta艂 2018 r. Wynik finansowy by艂 lepszy od za艂o偶e艅 w planie finansowym. Przy planowanej stracie 467 091,00 z艂 uzyskano strat臋 jedynie 36 414,90 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przyznanie dodatkowego wynagrodzenia w pe艂nej wysoko艣ci.

V. Przyj臋to informacje:
- Pomoc spo艂eczna na terenie powiatu;
- Stan przygotowa艅 do wakacji pod wzgl臋dem bezpiecze艅stwa;
- Przygotowania do rozpocz臋cia roku szkolnego 2019/2020;
- Ocena zasob贸w pomocy spo艂ecznej.
- Sprawozdanie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za IV kwarta艂 2018 r.
- Bilans skonsolidowany bud偶etu powiatu za rok 2018.

VI. Spotkania, w kt贸rych uczestniczy艂 Starosta lub cz艂onkowie Zarz膮du:
28 maja
- Sesja Rady Miejskiej w Lipianach.
30 maja
- Festyn rodzinny w Centrum Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych w Pyrzycach.
5 czerwca
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
11 czerwca
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego Powiatu Pyrzyckiego.
- Fina艂 konkursu plastycznego "Moja bezpieczna droga do szko艂y".
12 czerwca
- Szkolenie starost贸w z zakresu obrony cywilnej w Poznaniu.
17 czerwca
- Spotkanie Starosty z w贸jtami i burmistrzami z terenu powiatu pyrzyckiego.
- Spotkanie z udzia艂em dyrektora GDDKiA w sprawie dr贸g publicznych.
18 czerwca
- Obchody jubileuszu 25-lecia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
19 czerwca
- Uroczyste zako艅czenie roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szk贸艂 nr 1,
w Zespole Szk贸艂 nr 2 CKU i w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym.
25 czerwca
- Posiedzenie Komisji Finans贸w.
- Posiedzenie Komisji ds. Spo艂ecznych.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-07-11 11:14:11
Data ostatniej modyfikacji : 2019-07-11 11:14:11
Liczba wy艣wietle艅 : 325licznik odwiedzin: 11429185