logo
logo
Rada Powiatu » posiedzenia Rady » 2018-2023
VI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

PORZ膭DEK OBRAD VI SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO na dzie艅 24 kwietnia 2019 roku godz. 10.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD
VI SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
na dzie艅 24 kwietnia 2019 roku
godz. 10.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach


1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.

3. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.

4. "WOLNA TRYBUNA" DLA BURMISTRZ脫W I W脫JT脫W GMIN POWIATU PYRZYCKIEGO.

5. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.

6. Projekt uchwa艂y w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Powiatowemu w Pyrzycach (proj. nr 28);
. Opinia Komisji ds. Spo艂ecznych,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

7. Projekt uchwa艂y w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez Powiat Pyrzycki (proj. nr 25);
. Opinia Komisji ds. Spo艂ecznych,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

8. Projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w 2019 roku (proj. nr 27);
. Opinia Komisji ds. Spo艂ecznych,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

9. Projekt uchwa艂y w sprawie przyj臋cia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zast臋pczej w Powiecie Pyrzyckim na lata 2019 - 2021 (proj. nr 26);
. Opinia Komisji ds. Spo艂ecznych,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

10. Sprawozdanie za rok 2018 z wykonanych zada艅 przez;
- Geodet臋 Powiatowego,
- Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
- Wydzia艂 Architektury i Budownictwa,
- Wydzia艂 Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami,
- Wydzia艂 Dr贸g i Komunikacji,
. Opinia Komisji Finans贸w,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

11. Informacja z dzia艂alno艣ci w roku 2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
. Opinia Komisji ds. Spo艂ecznych,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

12. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Rzecznika Konsument贸w w Pyrzycach za 2018 r.;
. Opinia Komisji ds. Spo艂ecznych,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

13. Informacja Wojew贸dzkiego Inspektora Ochrony 艢rodowiska oraz Wydzia艂u Ochrony 艣rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego o stanie 艣rodowiska na terenie Powiatu Pyrzyckiego;
. Opinia Komisji Finans贸w,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

14. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Pyrzycach;
. Opinia Komisji Finans贸w,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.


15. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.
16. Zamkni臋cie obrad VI sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

JACEK PAWLUSTypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF113.6 KB POBIERZprotok贸艂 z posiedzenia2019-06-27 11:55:46276
.DOCX24.1 KB POBIERZlista za艂膮cznik贸w2019-06-27 11:55:56302

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-04-16 12:45:35
Data ostatniej modyfikacji : 2019-06-27 11:16:24
Liczba wy艣wietle艅 : 592

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  21.05.2019 09:50poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  16.04.2019 11:45poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12625766