logo
logo
RODO
Klauzula informacyjna RODOKLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych w聽Starostwie Powiatowym w聽Pyrzycach

Administratorem podanych danych osobowych jest: Powiat Pyrzycki Starostwo Powiatowe w聽Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce.

Inspektor ochrony danych (powo艂any na mocy art. 37 ust 1 lit a) RODO) - urz臋duje w聽Starostwie Powiatowym w聽Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce, 聽w pokoju nr 106, 聽tel. 91 8811333, e-mail: iod@pyrzyce.pl w聽godzinach w聽poniedzia艂ki 800- 1600, w聽pozosta艂e dni tygodnia w聽godzinach 7.00-15.00.

Celem przetwarzania danych jest: wykonywanie zada艅 z聽zakresu administracji publicznej nale偶膮cych do powiatu.

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6聽 ust. 1 lit. c聽 rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i聽Rady (UE) 2016/679 z聽dnia 27 kwietnia 2016 r. w聽sprawie ochrony os贸b fizycznych w聽zwi膮zku z聽przetwarzaniem danych osobowych i聽w聽sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o聽ochronie danych) z聽dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119 str. 1) oraz art. 4 ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z聽dnia 5 czerwca 1998 r. o聽samorz膮dzie powiatowym (j. t. Dz. U. z聽2017 r., poz. 1868 ze聽zm.).

Zebrane dane b臋d膮 przechowywane nie d艂u偶ej ni偶 to wynika z聽przepis贸w Rozporz膮dzenia Prezesa Rady Ministr贸w w聽sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz贸w akt oraz instrukcji w聽sprawie organizacji i聽zakresu dzia艂ania archiw贸w zak艂adowych (Dz. U. z聽2011 r. Nr 14, poz. 67).

Administrator mo偶e przekaza膰/powierzy膰 Pa艅stwa dane innym podmiotom. Podstaw膮 przekazania/powierzenia b臋d膮 tylko instytucje upowa偶nione z聽mocy prawa.
Posiada Pani/Pan prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania, a聽tak偶e prawo sprzeciwu, 偶膮dania zaprzestania przetwarzania i聽przenoszenia danych, jak r贸wnie偶 prawo do cofni臋cia zgody w聽dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, i偶聽przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotycz膮cych, narusza przepisy og贸lnego rozporz膮dzenia o聽ochronie danych osobowych z聽dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pani膮/Pana danych聽 jest dobrowolne, a聽konsekwencj膮 niepodania danych osobowych b臋dzie brak mo偶liwo艣ci przeprowadzenia stosownego post臋powania przewidzianego przepisami prawa zmierzaj膮cego do realizacji Pani/Pana 偶膮dania okre艣lonego w聽podaniu/wniosku, itp.TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF203.4 KB POBIERZmonitoring2019-06-04 14:43:12111

Autor : Renata Zarzycka
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-09-24 15:30:19
Data ostatniej modyfikacji : 2019-06-04 14:43:57
Liczba wy艣wietle艅 : 409

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  24.09.2018 14:30poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  24.09.2018 14:30poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 10908697