logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 39/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.PROTOK脫艁 NR 39/2004
z dnia 23 listopada 2004 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za. Piotr Rybkowski wni贸s艂 uwagi do protoko艂u z poprzedniego spotkania Zarz膮du. Dotyczy艂y one zbyt og贸lnikowego zapisu jego wypowiedzi. Uzupe艂nienie wypowiedzi zostanie do艂膮czone do protoko艂u.

Ad. 2.

Starosta poprosi艂 Andrzeja Wabi艅skiego Skarbnika Powiatu, aby przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2004. Uchwa艂膮 zosta艂y wprowadzone do bud偶etu 艣rodki ze zwi臋kszenia dotacji dla Domu Dziecka, Domu Pomocy Spo艂ecznej i Stra偶y Po偶arnej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2004. Zmiany dotyczy艂y zwi臋kszenia 艣rodk贸w dla Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU oraz OREW w Nowielinie. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Skarbnik zaproponowa艂, aby na dzie艅 8 grudnia zwo艂a膰 sesj臋 nadzwyczajn膮 Rady Powiatu Pyrzyckiego w celu podj臋cia uchwa艂y porz膮dkuj膮cej podzia艂 艣rodk贸w w bud偶ecie na rok 2004. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w sprawie zwo艂ania sesji nadzwyczajnej w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Skarbnik zaproponowa艂, aby zobowi膮za膰 dyrektor贸w jednostek organizacyjnych do zbilansowania swoich bud偶et贸w i doprowadzenia do sytuacji, w kt贸rej jednostki nie b臋d膮 posiada艂y na koniec roku 偶adnych zobowi膮za艅 wymagalnych. Nie nale偶y za wszelk膮 cen臋 realizowa膰 planu wydatk贸w. Po偶膮dane jest uzyskanie na koniec roku jak najwi臋kszych oszcz臋dno艣ci. Oszcz臋dno艣ci te b臋d膮 mog艂y by膰 zapisane jako przychody w przysz艂orocznym bud偶ecie, kt贸ry jest zaplanowany jako deficytowy. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na takie zobowi膮zanie w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. Skierowane zosta艂y nast臋puj膮ce osoby: Narcyza R贸偶a艅ska, Mieczys艂aw Homa, Jacek Jarmu偶ewski, Teresa 呕akowska, Hieronima Koz艂owska, Jadwiga Masarczyk, Alfred Gralikowski i Irena Trojanowska. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Robert Betyna poprosi艂 o zwolnienie z uczestnictwa w dalszej cz臋艣ci posiedzenia z powodu wa偶nych spraw s艂u偶bowych. Przed odej艣ciem nawi膮za艂 do kontroli w Domu Dziecka w Czernicach. Przypomnia艂, 偶e powodem do jej przeprowadzenia by艂 konflikt pomi臋dzy dyrektorem plac贸wki a kierownikiem PCPR.
Zauwa偶y艂, 偶e kontrola zosta艂a przeprowadzona nieprawid艂owo. Zesp贸艂 kontrolny dokona艂 oceny cz膮stkowej dzia艂alno艣ci Dyrektora Domu Dziecka, a nie kontroli obu stron konfliktu. By艂 przeciw przyj臋ciu tego protok贸艂u.
Wicestarosta przypomnia艂, 偶e PCPR ma w zakresie swoich zada艅 nadz贸r nad Domem Dziecka i w przypadku zleconej przez Zarz膮d kontroli obecno艣膰 przedstawiciela PCPR by艂a konieczna. Natomiast kontrola w ramach nadzoru nie powinna by膰 przesadna. Dom Dziecka posiada w艂asne kadry i samodzielnie podejmuje decyzje dotycz膮ce dzia艂alno艣ci jednostki. PCPR mo偶e, co najwy偶ej sprawdza膰 ich zgodno艣膰 z obowi膮zuj膮cym prawem.
Starosta poinformowa艂 o zaleceniach pokontrolnych, kt贸re zosta艂y ju偶 wys艂ane. Odnosz膮 si臋 one do relacji pomi臋dzy Domem Dziecka i PCPR-em. Starosta wyrazi艂 przekonanie, 偶e konflikt zosta艂 za偶egnany i dalsza wsp贸艂praca b臋dzie ju偶 przebiega膰 poprawnie.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 lokalu u偶ytkowego nr 72/1 o powierzchni u偶ytkowej 72,7 m2 wraz z udzia艂em 261/1000 w cz臋艣ciach wsp贸lnych budynku i dzia艂ce ewidencyjnej nr 416/1 o powierzchni 0,4859 ha oraz protok贸艂 z pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 dzia艂ki niezabudowanej nr ewidencyjny 416/2 o powierzchni 0,2155 ha po艂o偶onych w obr臋bie ewidencyjnym Tety艅 gmina Kozielice. Przeprowadzone przetargi nie doprowadzi艂y do wy艂onienia nabywcy. Zarz膮d zatwierdzi艂 przedstawione protoko艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Maciej Jankowski p.o. dyrektor Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami zaproponowa艂 przeprowadzenie drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie tych nieruchomo艣ci. W pierwszym przypadku zaproponowa艂 obni偶enie ceny o 35 %, a dla nieruchomo艣ci 416/2 obni偶enie ceny o 1 %. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nierozstrzygni臋ty zosta艂 r贸wnie偶 wcze艣niej trzykrotnie og艂aszany przetarg na sprzeda偶 dzia艂ki zabudowanej budynkiem pralni, administracyjnym i gara偶em. W 艣wietle nowych przepis贸w ca艂膮 procedur臋 trzeba rozpocz膮膰 na nowo. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Zgodnie z wcze艣niejszym poleceniem Starosty dyrektor Zarz膮du Dr贸g Powiatowych przygotowa艂 i przedstawi艂 propozycje dotycz膮ce wysoko艣ci dotacji dla Gminy Pyrzyce i Gminy Lipiany na prowadzenie zada艅 powiatu w zakresie zarz膮dzania ulicami i drogami zamiejskimi na terenie tych gmin. Dla ulic miejskich zaproponowa艂 6 000 z艂 za km, a dla dr贸g zamiejskich 4 551 z艂 za km. Dotacje b臋d膮 przekazywane na mocy porozumie艅 Powiatu z tymi Gminami. Zarz膮d zaakceptowa艂 wysoko艣膰 dotacji i wyrazi艂 zgod臋 na zawarcie porozumie艅. Propozycje wysoko艣ci dotacji nale偶y niezw艂ocznie przedstawi膰 burmistrzom.
Piotr Rybkowski przedstawi艂 ocen臋 prac wykonanych na drodze do Za艂臋偶a. Jego zdaniem poszerzenie 艂uku drogi zosta艂o wykonane na zbyt ma艂ym odcinku. Dodatkowo wykopano odp艂yw przy mostku, kt贸ry stwarza niebezpiecze艅stwo.
Dyrektor Kiba艂a wyja艣ni艂, 偶e wykonawca nie przedstawi艂 protoko艂u powykonawczego Zarz膮dowi Dr贸g i nie by艂o jeszcze mo偶liwo艣ci rozliczenia tego zadania. Z pewno艣ci膮 zostanie dopilnowane, aby przed uzyskaniem zap艂aty wykonawca doko艅czy艂 zadanie w spos贸b zadowalaj膮cy.
Starosta przedstawi艂 wniosek o pomoc w zakupie samochodu dla Domu Dziecka w Czernicach. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e wobec przyznanej ostatnio dotacji oraz wcze艣niej 艣rodk贸w z bud偶etu powiatu mo偶na wygospodarowa膰 ponad 40 tys. z艂 na zakup samochodu. W celu przeprowadzenia analizy dost臋pnych 艣rodk贸w zaproponowa艂 odbycie spotkania z dyrektorem i ksi臋gow膮 Domu Dziecka. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋. Termin spotkania ustalono na 26 listopada 2004 r.
Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej o przyznanie nagrody dla dyrektora Domu Dziecka w Czernicach z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Dyrektor proponuje przyznanie nagrody w wysoko艣ci 550 z艂. 艢rodki na ten cel b臋d膮 pochodzi艂y z funduszu nagr贸d Domu Dziecka. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wsparcie finansowe Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 艢w. Ottona w Pyrzycach. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e sytuacja bud偶etu nie pozwala na dodatkowe wydatki. Mamy niedoszacowane zadania statutowe. Na obecnym etapie musimy za艂o偶y膰 deficyt i zaci膮gn膮膰 kredyt na realizacj臋 zada艅 powiatu. Przed otrzymaniem ostatecznych kwot z bud偶etu pa艅stwa nie mo偶emy przyjmowa膰 dodatkowych zada艅. Zarz膮d zgodzi艂 si臋 z t膮 opini膮 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 informacj臋 w sprawie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pyrzycach. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 w sprawie realizacji akcji podzia艂u dar贸w 偶ywno艣ciowych w ramach programu PEAD. Zarz膮d zapozna艂 si臋 z informacj膮.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.Sporz膮dzi艂:

Waldemar Durkin

Pyrzyce, dnia 23 listopada 2004 r.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-12-21 07:43:53
Data ostatniej modyfikacji : 2004-12-21 07:43:53
Liczba wy艣wietle艅 : 2865licznik odwiedzin: 11807933