logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
Uchwa艂a Nr XV/76/2000

Uchwa艂a Nr XV/76/2000 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 15 marca 2000r. w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2000

Uchwa艂a Nr XV/76/2000
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 15 marca 2000r.


w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2000


Na podstawie art. 12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz膮dzie powiatowym
( Dz. U. Nr 91, poz. 578, Nr 155, poz. 1014 z 1998r., Nr 12,poz. 136 z 2000r.) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje :

搂 1

Zwi臋ksza si臋 dochody bud偶etu powiatu na 2000r. o kwot臋 19.432 z艂
z tego:
- dochody w艂asne o kwot臋 19.432 z艂
w tym:
Dz. 97 R脫呕NE ROZLICZENIA o kwot臋 19.432 z艂
Rozdz. 9710 Cz臋艣膰 drogowa subwencji og贸lnej o kwot臋 19.432 z艂
搂 90 subwencje o kwot臋 19.432 z艂

搂 2

Zmniejsza si臋 dochody bud偶etu powiatu na 2000r. o kwot臋 64.577 z艂
z tego:
- dochody w艂asne o kwot臋 64.577 z艂
w tym:
Dz. 90 DOCHODY OD OS脫B PRAWNYCH I FIZYCZNYCH o kwot臋 5.025 z艂
Rozdz. 9010 Udzia艂y powiat贸w w podatkach stanowi膮cych doch贸d
bud偶etu pa艅stwa o kwot臋 5.025 z艂
搂 15 podatek dochodowy od os贸b fizycznych o kwot臋 5.025 z艂

Dz. 97 R脫呕NE ROZLICZENIA o kwot臋 59.552 z艂
Rozdz. 9701 Cz臋艣膰 o艣wiatowa subwencji og贸lnej o kwot臋 46.105 z艂
搂 90 subwencje o kwot臋 46.105 z艂
rozdz. 9703 Cz臋艣膰 wyr贸wnawcza subwencji og贸lnej o kwot臋 13.447 z艂
搂 90 subwencje o kwot臋 13.447 z艂

搂 3

Zwi臋ksza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na 2000r. o kwot臋 19.432 z艂
z tego:
- wydatki w艂asne o kwot臋 19.432 z艂
w tym:

Dz. 50 TRANSPORT o kwot臋 19.432 z艂
Rozdz. 5614 Drogi publiczne powiatowe – Zarz膮d Dr贸g Powiatowych o kwot臋 19.432 z艂
搂 36 us艂ugi materialne o kwot臋 19.432 z艂

搂 4

Zmniejsza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na 2000r. o kwot臋 64.577 z艂
z tego:
- na zadania w艂asne o kwot臋 64.577 z艂
w tym:

Dz. 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ
NIEMATERIALNE US艁UGI KOMUNALNE o kwot臋 18.472 z艂
Rozdz. 7552 gospodarka gruntami i nieruchomo艣ciami o kwot臋 18.472 z艂
搂 72 wydatki na finansowanie inwestycji o kwot臋 18.472 z艂

Dz. 97 R脫呕NE ROZLICZENIA o kwot臋 46.105 z艂
Rozdz. 9718 Rezerwa celowa w dziale 79 o kwot臋 46.105 z艂
搂 81 rezerwy o kwot臋 46.105 z艂

搂 5

Bud偶et powiatu na 2000r. po zmianach wynosi :

Dochody og贸艂em 18.752.140 z艂
Wydatki og贸艂em 18.752.140 z艂

搂 6

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 7

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

ANDRZEJ JAKIE艁A


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 40, pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o dochodach jednostek samorz膮du terytorialnego w latach 1999 i 2000 Minister Finans贸w pismem z dnia 10.02.2000r. ( znak: ST4-440/111/2000 ) przes艂a艂 informacj臋 o ostatecznych kwotach poszczeg贸lnych cz臋艣ci subwencji og贸lnej oraz udziale w podatku dochodowym od os贸b fizycznych dla Powiatu Pyrzyckiego na rok 2000.
Zgodnie z przes艂an膮 informacj膮 w/w kwoty uleg艂y zmianie w spos贸b nast臋puj膮cy:


Poz. Tre艣膰 Plan pocz膮tkowy Zmiany Plan po zmianach
1. Udzia艂 we wp艂ywach z podatku dochodowego od os贸b fizycznych 221.988 - 5.025 216.963
2. Cz臋艣膰 o艣wiatowa subwencji og贸lnej 7.085.797 - 46.105 7.039.692
3. Cz臋艣膰 wyr贸wnawcza subwencji og贸lnej 597.000 - 13.447 583.553
4. Cz臋艣膰 drogowa subwencji og贸lnej 2.207.000 +19.432 2.226.432

艁膮cznie zmniejszenia 64.577 z艂
艁膮cznie zwi臋kszenia 19.432 z艂
Powy偶sze zmiany spowodowa艂y zmniejszenie bud偶etu powiatu na rok 2000 po stronie dochod贸w i wydatk贸w o kwot臋 45.145 z艂.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-19 08:41:29
Data ostatniej modyfikacji : 2004-12-13 14:42:10
Liczba wy艣wietle艅 : 2759

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  19.10.2004 07:41poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11807988