logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Zapytanie ofertowe

na pe艂nienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na pe艂nienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania
pn. "Termomodernizacja budynku i sali gimnastycznej Zespo艂u Szk贸艂 nr 1 w Pyrzycach"

I. Nazwa oraz adres Zamawiaj膮cego:
Powiat Pyrzycki
ul. Lipia艅ska 4
74 - 200 Pyrzyce
email: starostwo@pyrzyce.pl
tel. 91 8811 333
NIP 853-145-74-17 Regon 811694584

II. Tryb udzielenia zam贸wienia
Post臋powanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami). - warto艣膰 zam贸wienia nie przekracza wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci kwoty 30000 euro.

III. Opis przedmiotu zam贸wienia
Przedmiotem zam贸wienia jest wykonanie us艂ugi pe艂nienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi:

ETAP I - Termomodernizacja budynku i sali gimnastycznej Zespo艂u Szk贸艂 nr 1 w Pyrzycach (bran偶a remontowo - budowlana) - termomodernizacja obejmuje: roboty budowlane zwi膮zane z ociepleniem 艣cian zewn臋trznych budynku oraz ocieplenie stropodachu, w tym elewacja, roboty rozbi贸rkowe, 艣ciany piwnic, izolacje termiczne 艣cian, izolacja stropodachu, kominy, obr贸bki blacharskie, system odprowadzenia wody z dachu, malowanie konstrukcji stalowych, schody zewn臋trzne, daszki wej艣ciowe, monta偶 nowych element贸w elewacyjnych, monta偶u budek/skrzynek l臋gowych dla ptak贸w (realizacja 2019r.)
ETAP II - Termomodernizacja budynku i sali gimnastycznej Zespo艂u Szk贸艂 nr 1 w Pyrzycach (bran偶a instalacje sanitarne) - prace obejmuj膮 wymian臋 instalacji centralnego ogrzewania w tym prace demonta偶owe ruroci膮g贸w i grzejnik贸w, prace monta偶owe grzejnik贸w, zawor贸w i g艂owic termostatycznych, ruroci膮g贸w, wykonanie izolacji, pr贸b i monta偶 nawietrzak贸w (realizacja 2020r.)

Zamawiaj膮cy nie zezwala na z艂o偶enie oferty tylko na poszczeg贸lny etap zam贸wienia.

Szczeg贸艂owa dokumentacja (dokumentacja projektowa, audyty energetyczne, przedmiary rob贸t oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob贸t itp.) dotycz膮ca inwestycji znajduje si臋 w za艂膮cznikach do og艂oszenia oraz jest dost臋pna do wgl膮du w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach; ul. Lipia艅ska 4; 74 - 200 Pyrzyce pok贸j nr 113.

1. Do obowi膮zk贸w inspektora nadzoru inwestorskiego nale偶e膰 b臋dzie w szczeg贸lno艣ci:
a) pe艂en zakres czynno艣ci okre艣lonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. Nr 1202 ze zmianami),
b) nadzorowanie wype艂niania warunk贸w umowy zawartej pomi臋dzy Zamawiaj膮cym a Wykonawc膮 rob贸t budowlanych,
c) sporz膮dzanie protoko艂贸w odbioru cz臋艣ciowych, ko艅cowych.
2. Nadz贸r dotyczy specjalno艣ci konstrukcyjno-budowlanej i sanitarnej do kierowania robotami budowlanymi.

IV. Termin wykonania zam贸wienia.
Od dnia zawarcia umowy w okresie realizacji inwestycji do dnia zako艅czenia rob贸t budowlanych obj臋tych nadzorem, ich odbioru ko艅cowego a tak偶e w okresie r臋kojmi, gwarancji udzielonej Zamawiaj膮cemu przez Wykonawc臋 rob贸t.
Przewidywany okres zako艅czenia rob贸t budowlanych:
- I etap: 25.08.2019r.
- II etap: 31.08.2020r.


V. Warunki udzia艂u w post臋powaniu
1. Wykonawca posiada wiedz臋 i do艣wiadczenie
Warunek ten b臋dzie spe艂niony przez Wykonawc臋, je偶eli wykona艂, a w przypadku 艣wiadcze艅 okresowych lub ci膮g艂ych r贸wnie偶 wykonuje us艂ugi, w zakresie niezb臋dnym do wykazania spe艂nienia wiedzy i do艣wiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy w tym okresie:
Wymagane minimum - co najmniej trzy us艂ugi w zakresie pe艂nienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalno艣ci: konstrukcyjno- budowlanej i sanitarnej

Potwierdzenie wykonywania funkcji inspektora nadzoru nale偶y wykaza膰 w do艂膮czonym do zapytania ofertowego "wykazie us艂ug" stanowi膮cym za艂膮cznik nr 2.
2. Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia: co najmniej jedn膮 osob膮 posiadaj膮c膮 uprawnienia budowlane okre艣lone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. Nr 1202 ze zmianami) do pe艂nienia funkcji inspektora nadzoru w/w bran偶y.

Do realizacji zam贸wienia jedna osoba mo偶e posiada膰 kilka uprawnie艅, co Zamawiaj膮cy potraktuje jako spe艂nienie wymaganego warunku, dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia. Wykonawca przedstawi o艣wiadczenie, 偶e osoby, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonaniu zam贸wienia posiadaj膮 wymagane uprawnienia.

VI. Powt贸rzenie czynno艣ci lub uniewa偶nienie post臋powania:
Zamawiaj膮cy o艣wiadcza, 偶e niniejsze zapytanie ofertowe ma charakter rozeznania rynku pod k膮tem wyboru najkorzystniejszej oferty. Z艂o偶enie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia wzgl臋dem Powiatu Pyrzyckiego

VII. Wymagane dokumenty w przedmiotowym post臋powaniu.
1. "Wykaz us艂ug" wed艂ug druku, kt贸ry stanowi za艂膮cznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
2. "Wykaz os贸b" wed艂ug druku, kt贸ry stanowi za艂膮cznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,
3. "O艣wiadczenia o uprawnieniach os贸b wykonuj膮cych zam贸wienie" wed艂ug druku, kt贸ry stanowi za艂膮cznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

VIII. Spos贸b przygotowania oferty.
Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w formie pisemnej na za艂膮czonym do niniejszego zapytania ofertowego formularzu - za艂膮cznik nr 1, (wraz z pozosta艂ymi wymaganymi za艂膮cznikami).

IX. Kryterium wyboru: a) cena 60%
b) do艣wiadczenie 40%

X. Ofert臋 nale偶y dostarczy膰 w zamkni臋tej kopercie do:
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
ul. Lipia艅ska 4
74 - 200 Pyrzyce

Do dnia 11.04.2019r. (czwartek) do godziny 14:00. Decyduj膮ce znaczenie dla oceny zachowania terminu sk艂adania ofert ma data i godzina wp艂ywu ofert do Zamawiaj膮cego, a nie data jej wys艂ania przesy艂k膮 pocztow膮 lub kuriersk膮.

XI. Osoba uprawnion膮 do kontaktu ze strony Zamawiaj膮cego: Piotr Kowalski; tel. 918811351; email: p.kowalski@pyrzyce.pl

XII. Za艂膮czniki do zapytania ofertowego:
1. Formularz oferty - za艂膮cznik 1
2. Wykaz us艂ug - za艂膮cznik 2
3. Wykaz os贸b - za艂膮cznik 3
4. O艣wiadczenie - za艂膮cznik nr 4
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC37.5 KB POBIERZza艂膮cznik nr 12019-04-05 12:43:51225
.DOC42.5 KB POBIERZza艂膮cznik nr 22019-04-05 12:43:55228
.DOC46 KB POBIERZza艂膮cznik nr 32019-04-05 12:44:03237
.DOC39.5 KB POBIERZza艂膮cznik nr 42019-04-05 12:44:09224
.ZIP18046.3 KB POBIERZzakres przedmiotu rob贸t2019-04-05 12:52:46252
.ZIP379.7 KB POBIERZprzedmiary2019-04-08 08:07:58220
.PDF182.5 KB POBIERZwynik post臋powania2019-04-15 14:55:44232

Autor : Piotr Kowalski
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-04-05 12:17:10
Data ostatniej modyfikacji : 2019-04-05 12:17:30
Liczba wy艣wietle艅 : 707

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  05.04.2019 11:17poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11818478