logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2018-2023
Protok贸艂 nr 8/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.Protok贸艂 nr 8/2019
z dnia 27 lutego 2019 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o udzielenie po偶yczki Szpitalowi Powiatowemu
w Pyrzycach. Wnioskuje si臋 o po偶yczk臋 w wysoko艣ci 188 tys. z艂, kt贸ra zostanie przeznaczona na inwestycje i remonty wynikaj膮ce z konieczno艣ci dostosowania standard贸w wykonywania us艂ug medycznych do obowi膮zuj膮cych norm. Wed艂ug opinii Skarbnika Powiatu udzielenie kr贸tkoterminowej po偶yczki nie spowoduje zagro偶enia dla p艂ynno艣ci finansowej Powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na udzielenie po偶yczki
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie udzielenia po偶yczki kr贸tkoterminowej z bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Termin sp艂aty po偶yczki w wysoko艣ci 188 tys. z艂 zosta艂 okre艣lony na 30 listopada 2019 r. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na rozszerzenie oferty edukacyjnej Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU. W roku szkolnym 2019/2020 planowane jest uruchomienie nowego kierunku kszta艂cenia w zawodzie krawiec. Szko艂a posiada odpowiedni膮 kadr臋 i baz臋 szkolenia praktycznego, a zaw贸d krawiec jest zawodem deficytowym w powiecie pyrzyckim. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na rozszerzenie oferty edukacyjnej w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustalenia g艂贸wnych kierunk贸w dzia艂a艅 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego na lata 2019-2023. Rada Powiatu przyj臋艂a w planie pracy na rok 2019 ustalenie g艂贸wnych kierunk贸w i zada艅 zarz膮du powiatu na VI kadencj臋. Zarz膮d Powiatu realizuj膮c uchwal臋 nr IV/22/19 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2019 r. opracowa艂 projekt uchwa艂y, kt贸ry zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.


Ad.5.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o projekcie Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Przelewice na lata 2018-2021 z perspektyw膮 do roku 2024. Cz艂onkowie Zarz膮du zwr贸cili uwag臋 na pewne nie艣cis艂o艣ci, b艂臋dy i braki, kt贸re nale偶a艂oby poprawi膰. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋, ale z uwagami, kt贸re zosta艂y do艂膮czone do uchwa艂y w formie za艂膮cznika. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 6.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania
o Niepe艂nosprawno艣ci w Pyrzycach. Zmiany wynika艂y z konieczno艣ci dostosowania regulaminu do zmienionych przepis贸w i obejmowa艂y zasady wydawania legitymacji dla os贸b z niepe艂nosprawno艣ci膮. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-03-21 12:02:28
Data ostatniej modyfikacji : 2019-03-21 12:02:28
Liczba wy艣wietle艅 : 433licznik odwiedzin: 11811497