logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2018-2023
Uchwa艂a Nr 18/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia po偶yczki kr贸tkoterminowej z bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Uchwa艂a Nr 18/2019
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia po偶yczki kr贸tkoterminowej z bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Na podstawie art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz zgodnie z 搂 12 pkt 4 uchwa艂y Nr III/15/18 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2019, Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:

搂 1.
1) W zwi膮zku z przej艣ciowymi trudno艣ciami p艂atniczymi Szpitala Powiatowego w Pyrzycach udziela si臋 ze 艣rodk贸w bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego po偶yczk臋 kr贸tkoterminow膮 w kwocie 188.000,00 z艂 (s艂ownie: sto osiemdziesi膮t osiem tysi臋cy z艂otych) na wydatki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, na dzia艂ania inwestycyjne oraz remontowe w celu zapewnienia podstawowego standardu wykonywania us艂ug medycznych.
2) Po偶yczka b臋dzie udzielona na zasadach okre艣lonych w umowie po偶yczki, o kt贸rej mowa w 搂 4.

搂 2.
1) Ostateczna sp艂ata po偶yczki nast膮pi w terminie do 30 listopada 2019 r.
2) Ustala si臋 oprocentowanie po偶yczki w wysoko艣ci 0 %.

搂 3.
Udzielona po偶yczka b臋dzie zabezpieczona wekslem in blanco wystawionym przez po偶yczkobiorc臋.

搂 4.
Do podpisania umowy po偶yczki upowa偶nia si臋:
1) Pana Stanis艂awa St臋pnia - Starost臋 Pyrzyckiego
2) Pani膮 Ew臋 G膮siorowsk膮-Naw贸j - Wicestarost臋 Pyrzyckiego.

搂 5.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

1. Stanis艂aw St臋pie艅
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-03-21 11:57:45
Data ostatniej modyfikacji : 2019-03-21 11:57:45
Liczba wy艣wietle艅 : 466licznik odwiedzin: 11838422