logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2018-2023
Uchwa艂a nr 13/2019 z dnia 20 lutego 2018 r.

w sprawie powo艂ania przedstawicieli Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do komisji dokonuj膮cej inwentaryzacji mienia Skarbu Pa艅stwa przejmowanego z mocy prawa przez Powiat Pyrzycki

Uchwa艂a nr 13/2019
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 20 lutego 2018 r.

w sprawie powo艂ania przedstawicieli Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
do komisji dokonuj膮cej inwentaryzacji mienia Skarbu Pa艅stwa
przejmowanego z mocy prawa przez Powiat Pyrzycki


Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorz膮dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zmianami) w zwi膮zku
z art. 60 i 64 ustawy z dnia 13 pa藕dziernika 1998 roku przepisy wprowadzaj膮ce ustawy reformuj膮ce administracj臋 publiczn膮 (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze zmianami) oraz 搂 5 ust. 1 rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 2 lutego 1999 roku w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Pa艅stwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz okre艣lenia kategorii mienia wy艂膮czonego z przekazywania (Dz.U. nr 13, poz.114) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.
Powo艂uje do sk艂adu osobowego komisji przeprowadzaj膮cej inwentaryzacj臋 mienia Skarbu Pa艅stwa przekazywanego na rzecz Powiatu Pyrzyckiego nast臋puj膮ce osoby:
1) Ewa G膮siorowska-Naw贸j,
2) Marek Kiba艂a.

搂 2.
Traci moc uchwa艂a nr 28/2018 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie powo艂ania przedstawicieli Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do komisji dokonuj膮cej inwentaryzacji mienia Skarbu Pa艅stwa przejmowanego z mocy prawa przez Powiat Pyrzycki.

搂 3.
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Staro艣cie Pyrzyckiemu.

搂 4.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego

Stanis艂aw St臋pie艅
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-03-21 11:52:34
Data ostatniej modyfikacji : 2019-03-21 11:52:34
Liczba wy艣wietle艅 : 471licznik odwiedzin: 11842827