logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Zaproszenie do z艂o偶enia oferty

Wykonanie remontu cz膮stkowego nawierzchni bitumicznych dr贸g powiatowych


ZAPROSZENIE DO Z艁O呕ENIA OFERTY


Powiat Pyrzycki, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce zaprasza do z艂o偶enia oferty w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego na :

Wykonanie remontu cz膮stkowego nawierzchni bitumicznych dr贸g powiatowych w roku 2018 kationow膮 emulsj膮 asfaltow膮 szybkorozpadow膮 klasy C65B3 PU/RC lub C65BP3 PU/RC i grysami bazaltowymi lub sjenitowymi w proporcji 1:10, remonterem drogowym typu "patcher" w ilo艣ci do 150 t.

Z uwagi na warto艣膰 zam贸wienia, do niniejszego zam贸wienia nie stosuje si臋 przepis贸w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami)
Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwo艂ania post臋powania lub jego zamkni臋cia bez wybrania kt贸rejkolwiek z ofert.

Szczeg贸艂owy opis zam贸wienia

1. Naprawa ubytk贸w w nawierzchni asfaltowej odbywa膰 si臋 b臋dzie sukcesywnie na zlecenie zamawiaj膮cego w terminie do 31.10.2019 r.
2. Roboty mo偶na b臋dzie prowadzi膰 w temperaturze otoczenia powy偶ej 10oC i temperaturze nawierzchni powy偶ej 5oC.
3. Rob贸t nie b臋dzie mo偶na wykonywa膰 podczas opad贸w atmosferycznych.
4. Wszelkie stosowane materia艂y winny posiada膰 deklaracj臋 lub certyfikaty zgodno艣ci PN, a dla materia艂贸w dla kt贸rych nie ustalono PN - deklaracje lub certyfikaty zgodno艣ci z aprobat膮 techniczn膮 wydan膮 przez IBDiM w Warszawie
5. Przewidywana ilo艣膰 emulsji i grys贸w wynosi szacunkowo od 75,0 t do 150,0 t.
6. P艂atno艣膰 do 30 dni po przedstawieniu faktury.

Warunki udzia艂u w post臋powaniu
Wykonawca wraz z ofert膮 cenow膮 sk艂ada:
1) aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej,
2) dokument potwierdzaj膮cy, 偶e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia na sum臋 gwarancyjn膮 nie mniejsz膮 ni偶 5 000,00 z艂,
3) Zamawiaj膮cy 偶膮da, aby Wykonawca wykaza艂, 偶e dysponuje sprz臋tem niezb臋dnym do wykonania zam贸wienia.


Kryteria oceny ofert


1. Przy wyborze oferty Zamawiaj膮cy b臋dzie si臋 kierowa艂 nast臋puj膮cymi kryteriami oceny ofert:
1) kryterium I: cena oferty (C) - 60%, punkty w kryterium cena oferty b臋d膮 przyznawane wg wzoru:
najni偶sza oferowana (cena brutto)
C = x 100 x 60%
cena oferty badanej (brutto)
Oferta z najni偶sz膮 cen膮 uzyska maksymaln膮 liczb臋 punkt贸w tj. 60.
2) kryterium II: termin wykonania zam贸wienia (T) - 40%
Punktacja w kryterium termin wykonania zam贸wienia obliczana b臋dzie nast臋puj膮co:
1) do 30 dni od dnia otrzymania zlecenia od Zamawiaj膮cego - 0 pkt
2) do 21 dni od dnia otrzymania zlecenia od Zamawiaj膮cego - 20 pkt
3) do 14 dni od dnia otrzymania zlecenia od Zamawiaj膮cego - 40 pkt

Zamawiaj膮cy zsumuje punkty uzyskane przez Wykonawc臋 w kryterium I i II.
S = C + T
gdzie: S = 艂膮czna liczba punkt贸w oferty;
C = liczba punkt贸w w kryterium cena;
T = liczba punkt贸w w kryterium termin wykonania zam贸wienia.
2. Jako najkorzystniejsz膮 Zamawiaj膮cy wybierze ofert臋, kt贸ra otrzyma najwi臋ksz膮 liczb臋 punkt贸w. Pod uwag臋 b臋d膮 brane liczby zaokr膮glone do dw贸ch miejsc po przecinku.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj膮cy mo偶e 偶膮da膰 udzielenia przez Wykonawc臋 wyja艣nie艅 dotycz膮cych tre艣ci z艂o偶onej oferty.

4. Zamawiaj膮cy mo偶e poprawia膰 w ofercie:
1) oczywiste omy艂ki pisarskie;
2) oczywiste omy艂ki rachunkowe, z uwzgl臋dnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) inne omy艂ki polegaj膮ce na niezgodno艣ci oferty ze specyfikacj膮 istotnych warunk贸w zam贸wienia, niepowoduj膮ce istotnych zmian w tre艣ci oferty - niezw艂ocznie zawiadamiaj膮c o tym Wykonawc臋, kt贸rego oferta zosta艂a poprawiona.


Termin i miejsce sk艂adania ofert

Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce lub przes艂a膰 e-mailem na adres starostwo@pyrzyce.pl do dnia 8 marca 2019 r. do godz.1300

W za艂膮czeniu:
1) formularz, na kt贸rym nale偶y z艂o偶y膰 ofert臋,
2) projekt umowy.TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF42.7 KB POBIERZformularz ofertowy2019-02-26 07:26:13246
.PDF79.2 KB POBIERZprojekt umowy2019-02-26 07:26:26250
.PDF32.4 KB POBIERZwyb贸r oferty2019-03-13 07:34:13231

Autor : Andrzej Drabczyk
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-02-26 07:25:43
Data ostatniej modyfikacji : 2019-02-26 07:25:43
Liczba wy艣wietle艅 : 631licznik odwiedzin: 11838670