logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2018-2023
Protok贸艂 nr 50/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r.Protok贸艂 nr 50/2018
z dnia 12 grudnia 2018 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 dwa wnioski o zmian臋 w planie finansowym Wydzia艂u Dr贸g i Komunikacji. Pierwszy wniosek dotyczy艂 dotacji w wysoko艣ci 801 620,08 z艂 uj臋tej w bud偶ecie z przeznaczeniem na przebudow臋 ulicy Staromiejskiej
w Pyrzycach. W zwi膮zku z nieotrzymaniem dotacji zadanie nie b臋dzie realizowane
i zaplanowan膮 dotacj臋 nale偶y wyprowadzi膰 z bud偶etu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownej uchwa艂y. Drugi wniosek dotyczy艂 wprowadzenia do bud偶etu 艣rodk贸w
w wysoko艣ci 34 377 z艂 otrzymanych od Gminy Pyrzyce i Pyrzyckiej Sp贸艂dzielni Mieszkaniowej na wsp贸艂finansowanie budowy miejsc parkingowych przy ulicy D膮browskiego w Pyrzycach oraz na przebudow臋 i remont cz臋艣ci chodnika przy ulicy Szkolnej w Pyrzycach. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e dotacje od Gminy Pyrzyce mo偶na wprowadzi膰 uchwa艂膮 zarz膮du, a dotacj臋 od Sp贸艂dzielni Mieszkaniowej nale偶y wprowadzi膰 uchwa艂膮 rady. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownych uchwa艂.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zmian臋 w planie finansowym Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego. Wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie wydatk贸w inwestycyjnych o kwot臋 63 604 z艂, kt贸ra zostanie przeznaczona na remont drogi wewn臋trznej i parkingu. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e mo偶na przesun膮膰 wnioskowan膮 kwot臋 pomi臋dzy dzia艂ami klasyfikacji bud偶etowej uchwa艂膮 rady. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownej uchwa艂y.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zmian臋 w planie finansowym Lokalnego Punktu Informacyjnego. Wnioskuje si臋 o zmniejszenie planu dochod贸w o 艂膮czn膮 kwot臋 15 500 z艂. Dzia艂alno艣膰 LPI jest finansowana w ramach dotacji przekazywanych przez Urz膮d Marsza艂kowski. W przypadku nie wykorzystania zaplanowanych 艣rodk贸w dotacja ulega zmniejszeniu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e uchwa艂膮 dokonuje si臋 zmian wynikaj膮cych ze zmiany wysoko艣ci dotacji przyznawanych Powiatowi. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018. Skarbnik wyja艣ni艂, ze do bud偶etu wprowadza si臋 kwot臋 54 327 z艂 pochodz膮c膮 ze zwi臋kszenia cz臋艣ci o艣wiatowej subwencji og贸lnej i dotacji otrzymanych od Gminy Pyrzyce i Pyrzyckiej Sp贸艂dzielni Mieszkaniowej. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e uchwa艂膮 dokonuje si臋 przesuni臋膰 艣rodk贸w w wysoko艣ci 25 000 z艂 na wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych oraz 63 604 z艂 na remont drogi wewn臋trznej i parkingu przy Specjalnym O艣rodku szkolno-Wychowawczym. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 aneks do umowy po偶yczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Pyrzycach. Aneks zosta艂 przygotowany na mocy uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego i przed艂u偶a termin sp艂aty po偶yczki do 30 listopada 2019 r. Zarz膮d zatwierdzi艂 aneks w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zatwierdzenia wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegaj膮cego na prowadzeniu jednego punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej w powiecie pyrzyckim w 2019 roku. Zadanie to zostanie powierzone Fundacji Honeste Vivere z Warszawy. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 wniosek o uzgodnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miasta Pyrzyce. Zarz膮d nie planuje na tym terenie zada艅 wymagaj膮cych uwzgl臋dnienia w planie, dlatego uzgodni艂 plan
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 decyzj臋 o przekazaniu trwa艂ego zarz膮du pomi臋dzy jednostkami organizacyjnymi. Z dniem 28 grudnia 2018 r. przekazuje trwa艂y zarz膮d, w cz臋艣ci do 453/1000 nieruchomo艣ci, zabudowanej budynkiem administracyjno-biurowym, po艂o偶onej w Pyrzycach przy ul. M艂odych Technik贸w 5a, mi臋dzy Zespo艂em Szk贸艂 nr 2 CKU a Starostwem Powiatowym. Obj臋cie nieruchomo艣ci w trwa艂y zarz膮d nast膮pi na podstawie protoko艂u zdawczo-odbiorczego sporz膮dzonego mi臋dzy jednostkami. Zarz膮d zatwierdzi艂 decyzj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-01-08 12:27:14
Data ostatniej modyfikacji : 2019-01-08 12:27:14
Liczba wy艣wietle艅 : 539licznik odwiedzin: 11842410