logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR XLVII/223/18 z dnia 26 pa藕dziernika 2018 r.

w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami na rok 2019

UCHWA艁A NR XLVII/223/18
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 26 pa藕dziernika 2018 r.


w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami na rok 2019


Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 450, zmiany poz. 650,
723 i 1365), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Uchwala si臋 Program wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami na rok 2019, stanowi膮cy za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem 1 stycznia 2019 r. i obowi膮zuje do dnia 31 grudnia 2019 r.Przewodnicz膮cy Rady

Ryszard Berdzik
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC100.5 KB POBIERZza艂膮cznik2019-01-08 09:55:57272

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-01-07 14:49:41
Data ostatniej modyfikacji : 2019-01-08 09:55:35
Liczba wy艣wietle艅 : 642

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  07.01.2019 13:49poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11840464