logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR XLVII/222/18 z dnia 26 pa藕dziernika 2018 r.

w sprawie zmian w聽bud偶ecie powiatu na rok 2018

UCHWA艁A NR XLVII/222/18
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 26 pa藕dziernika 2018 r.

w sprawie zmian w聽bud偶ecie powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 z p贸藕niejszymi zmianami) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:
搂 1

Zmniejsza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2018 o kwot臋 39.000,00 z艂
z tego:
-wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 34.000,00 z艂
w tym:
dzia艂 757 OBS艁UGA D艁UGU PUBLICZNEGO o kwot臋 34.000,00 z艂
rozdzia艂 75704 Rozliczenia z tytu艂u por臋cze艅 i gwarancji udzielonych przez Skarb Pa艅stwa lub jednostk臋 samorz膮du terytorialnego o kwot臋 34.000,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 8030 wyp艂aty z tytu艂u krajowych por臋cze艅 i gwarancji o kwot臋 34.000 z艂
-wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 5.000,00 z艂
w tym:
dzia艂 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwot臋 5.000,00 z艂
rozdzia艂 85403 Specjalne O艣rodki Szkolno-Wychowawcze o kwot臋 5.000,00 z艂
Specjalny O艣rodek Szkolno-Wychowawczy
搂 4110 sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 2.000 z艂.
搂 4120 sk艂adki na Fundusz Pracy o kwot臋 3.000 z艂.

搂 2

Zwi臋ksza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2018 o kwot臋 39.000,00 z艂
z tego:
-wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 5.000,00 z艂
w tym:
dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 5.000,00 z艂
rozdzia艂 80134 Szko艂y Zawodowe Specjalne o kwot臋 5.000,00 z艂
Specjalny O艣rodek Szkolno-Wychowawczy
搂 4110 sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 2.000 z艂.
搂 4120 sk艂adki na Fundusz Pracy o kwot臋 3.000 z艂.
-wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 34.000,00 z艂
w tym:
dzia艂 851 OCHRONA ZDROWIA o kwot臋 34.000,00 z艂
rozdzia艂 85195 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 34.000,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 4890 pokrycie przej臋tych zobowi膮za艅 po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finans贸w publicznych o kwot臋 34.000 z艂


搂 3

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 4

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.Przewodnicz膮cy Rady

Ryszard BerdzikAutor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-01-07 14:49:02
Data ostatniej modyfikacji : 2019-01-07 14:49:02
Liczba wy艣wietle艅 : 514licznik odwiedzin: 11842293