logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2018-2023
UCHWA艁A NR III/18/18 z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w聽bud偶ecie powiatu na rok 2018

UCHWA艁A NR III/18/18
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w聽bud偶ecie powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z p贸藕niejszymi zmianami) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:

搂 1

Zmniejsza si臋 wydatki si臋 bud偶etu powiatu na rok 2018 o kwot臋 88.604,00 z艂
z tego:
-wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 88.604,00 z艂
w tym:
dzia艂 757 OBS艁UGA D艁UGU PUBLICZNEGO o kwot臋 25.000,00 z艂
rozdzia艂 75704 Rozliczenia z tytu艂u por臋cze艅 i gwarancji udzielonych przez Skarb Pa艅stwa lub jednostk臋 samorz膮du terytorialnego o kwot臋 25.000,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 8030 Wyp艂aty z tytu艂u krajowych por臋cze艅 i gwarancji o kwot臋 25.000,00 z艂
dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 63.604,00 z艂
80195 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 63.604,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud偶etowych o kwot臋 63.604,00 z艂

搂 2

Zwi臋ksza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2018 o kwot臋 88.604,00 z艂
z tego:
-wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 88.604,00 z艂
w tym:
dzia艂 600 TRANSPORT I 艁膭CZNO艢膯 o kwot臋 25.000,00 z艂
rozdzia艂 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwot臋 25.000,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud偶etowych o kwot臋 25.000,00 z艂
dzia艂 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwot臋 63.604,00 z艂
85403 Specjalne o艣rodki szkolno-wychowawcze o kwot臋 63.604,00 z艂
Specjalny O艣rodek Szkolno - Wychowawczy
搂 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud偶etowych o kwot臋 63.604,00 z艂

搂 3

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 4

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.
Przewodnicz膮cy Rady

Jacek PawlusAutor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-12-28 14:01:33
Data ostatniej modyfikacji : 2018-12-28 14:01:33
Liczba wy艣wietle艅 : 506licznik odwiedzin: 11792556