logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2018-2023
UCHWA艁A NR II/12/18 z dnia 5 grudnia 2018 r.

w sprawie powo艂ania sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji rady

UCHWA艁A NR II/12/18
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 5 grudnia 2018 r.

w sprawie powo艂ania sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji rady

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) oraz 搂44 ust. 1 Statutu Powiatu Pyrzyckiego stanowi膮cego za艂膮cznik do uchwa艂y Nr III/12/98 Rady Powiatu w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie Statutu Powiatu Pyrzyckiego zmienionego uchwa艂膮 Nr XXVI/147/2001 z dnia 27 czerwca 2001 r., uchwa艂膮 Nr XXIX/166/01 z dnia 31 pa藕dziernika 2001 r., uchwa艂膮 Nr V/32/03 z dnia 12 marca 2003 r., uchwa艂膮 Nr XXXVIII/208/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r., uchwa艂膮 Nr II/3/10 z dnia 8 grudnia 2010 r., uchwa艂膮 Nr II/8/14 z dnia 12 grudnia 2014 r. oraz uchwa艂膮 nr XLVI/218/18 z dnia 28 wrze艣nia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 1999 r. Nr 5, poz. 36 zmiany: z 2001 r. Nr 36, poz. 843 i Nr 50, poz. 1350, z 2003 r. Nr 38 poz. 590, z 2010 r. Nr 57 poz. 1141, Nr 134 poz. 2697, z 2015 r. poz. 147 oraz z 2018 r. poz. 4917) w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pyrzyckiego, Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:搂 1.1. Powo艂uje si臋 Komisj臋 Finans贸w o zakresie dzia艂ania: bud偶et, infrastruktura, inwestycje publiczne, architektura i budownictwo, gospodarka nieruchomo艣ciami, rozw贸j gospodarczy, promocja, ochrona 艣rodowiska, rolnictwo, rozw贸j wsi, le艣nictwo, gospodarka wodna, rybactwo 艣r贸dl膮dowe, geodezja, kartografia i kataster w nast臋puj膮cym sk艂adzie:
1) Budynek Janusz Zenon,
2) Chmielewski Jan,
3) G膮siorowska - Naw贸j Ewa,
4) Jaworski Jan,
5) Kiba艂a Marek Wojciech,
6) 艁apeci艅ski Marcin,
7) Maci膮g Przemys艂aw Daniel,
8) Pawlus Jacek Mariusz,
9) Pniewski Artur,
10) Prokop Jan Jakub,
11) St臋pie艅 Stanis艂aw,
12) To艂oczko Wiktor.

2. Powo艂uje si臋 Komisj臋 ds. Spo艂ecznych o zakresie dzia艂ania: edukacja, kultura, sport, turystyka, ochrona zabytk贸w, ochrona zdrowia, pomoc spo艂eczna, wspieranie os贸b niepe艂nosprawnych, polityka prorodzinna, przeciwdzia艂anie bezrobociu, bezpiecze艅stwo obywateli, ochrona praw konsument贸w w nast臋puj膮cym sk艂adzie:
1) Bochan - Bochanowicz Renata,
2) Chmielewski Jan,
3) G膮siorowska-Naw贸j Ewa,
4) Jaworski Jan,
5) Kiba艂a Marek Wojciech,
6) Pawlus Jacek,
7) Pniewski Artur,
8) St臋pie艅 Stanis艂aw,
9) To艂oczko Wiktor.


搂 2. Traci moc Uchwa艂a Nr XIX/95/16 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie powo艂ania sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji rady.

搂 3. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

JACEK PAWLUS
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-12-11 13:40:37
Data ostatniej modyfikacji : 2018-12-11 13:40:37
Liczba wy艣wietle艅 : 625licznik odwiedzin: 11838850