logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
Protok贸艂 nr 46/2018 z dnia 15 listopada 2018 r.Protok贸艂 nr 46/2018
z dnia 15 listopada 2018 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o umorzenie sp艂aty po偶yczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu. Termin sp艂aty po偶yczki w wysoko艣ci 400 tys. z艂 up艂ywa
w dniu 30 listopada 2018 r. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na umorzenie po偶yczki, jednak ze wzgl臋du na sytuacj臋 finansowa jednostki zdecydowa艂 o odroczeniu sp艂aty do dnia 30 listopada 2019 r. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wnioski o zmiany w planie finansowym Powiatowego Urz臋du Pracy. Jeden wniosek dotyczy艂 zwi臋kszenia dochod贸w o kwot臋 68 400 z艂 przekazan膮 z Funduszu Pracy, a drugi o kwot臋 3 300 z艂 pochodz膮c膮 ze zwi臋kszonych op艂at pobieranych za wydawanie zezwole艅 na prac臋 sezonow膮. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e pierwszy wniosek wymaga uchwa艂y zarz膮du, a drugi uchwa艂y rady powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na dokonanie wnioskowanych zmian i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownych uchwa艂. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018. Zmiany wynika艂y ze zmian wysoko艣ci dotacji przyznanych powiatowi z bud偶etu pa艅stwa. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami na rok 2019. W programie zosta艂a zapisana niew艂a艣ciwa data przekazania Radzie Powiatu sprawozdania z jego realizacji. W pierwotnej uchwale zosta艂 wpisany rok 2019, a sprawozdanie przekazuje si臋 w roku nast臋puj膮cym po realizacji programu. W celu poprawienia tej pomy艂ki wymagane jest podj臋cie uchwa艂y zmieniaj膮cej. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dr贸g gminnych. Kategori臋 drogi gminnej uzyskuje droga po艂o偶ona na dzia艂ce nr 501 w obr臋bie Warnice. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywna opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.


Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przekazanie trwa艂ego zarz膮du pomi臋dzy jednostkami organizacyjnymi powiatu. Wnioskuje si臋, aby dotychczasowy zarz膮d sprawowany przez Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU nad 453/1000 cz臋艣ciami nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ul. M艂odych Technik贸w 5a oraz drog膮 wewn臋trzn膮 na dzia艂ce nr 7/5 zosta艂 przekazany Starostwu Powiatowemu w Pyrzycach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o zbycie w drodze rokowa艅 nieruchomo艣ci po by艂ym Domu Dziecka w Czernicach. Wnioskuje si臋 o obni偶enie ceny do 40% warto艣ci nieruchomo艣ci i zbycie jej w drodze rokowa艅. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 6.
Starosta przedstawi艂 sprawozdania z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego
w Pyrzycach w okresie od stycznia do wrze艣nia 2018 r. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdania w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przyznanie dodatkowej cz臋艣ci wynagrodzenia dyrektorowi szpitala za III kwarta艂 2018 r. W zwi膮zku z tym, 偶e wykonanie sprawozdania rzeczowo-finansowego by艂o zrealizowane na poziomie lepszym od za艂o偶onego planu finansowego wnioskuje si臋 o przyznanie dodatkowego wynagrodzenia w pe艂nej wysoko艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

.............................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-12-03 13:54:11
Data ostatniej modyfikacji : 2018-12-03 13:54:11
Liczba wy艣wietle艅 : 559licznik odwiedzin: 12433231