logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
Protok贸艂 nr 45/2018 z dnia 7 listopada 2018 r.Protok贸艂 nr 45/2018
z dnia 7 listopada 2018 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zmian臋 planu dochod贸w Domu Pomocy Spo艂ecznej. Wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie planu o kwot臋 65 tys. z艂 pochodz膮c膮
z wp艂ywu z us艂ug. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, ze taka zmiana mo偶e by膰 dokonana uchwa艂膮 rady powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownego projektu uchwa艂y rady powiatu. Decyzja zapad艂a
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018. Zmiany polega艂y na wprowadzeniu do bud偶etu dotacji celowych przyznanych powiatowi z bud偶etu pa艅stwa, w 艂膮cznej wysoko艣ci 58 134 z艂. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustalenia op艂at za usuni臋cie i przechowywanie statk贸w lub innych obiekt贸w p艂ywaj膮cych w roku 2019. Rada powiatu corocznie ustala w drodze uchwa艂y wysoko艣膰 op艂at za usuni臋cie statku lub innego obiektu p艂ywaj膮cego i za jego przechowywanie, w przypadku gdy prowadzi艂a go osoba b臋d膮ca w stanie po spo偶yciu alkoholu, 艣rodka dzia艂aj膮cego podobnie jak alkohol lub b臋d膮ca pod wp艂ywem 艣rodka odurzaj膮cego. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przyj臋cia tre艣ci og艂oszenia oraz powo艂ania komisji konkursowej do opiniowania ofert z艂o偶onych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegaj膮cego na prowadzeniu jednego punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej
w powiecie pyrzyckim w 2019 roku. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

.............................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-12-03 13:53:50
Data ostatniej modyfikacji : 2018-12-03 13:53:50
Liczba wy艣wietle艅 : 566licznik odwiedzin: 12473795