logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Zaproszenie do z艂o偶enia oferty

Wykonanie przegl膮du rozszerzonego (pi臋cioletniego) 5 obiekt贸w mostowych, 16 przepust贸w o rozpi臋to艣ci w 艣wietle r贸wnym lub wi臋kszym ni偶 150 cm, oraz 319,042 km dr贸g powiatowych z pozosta艂ymi przepustami na terenie powiatu pyrzyckiego

ZAPROSZENIE DO Z艁O呕ENIA OFERTY

Powiat Pyrzycki - Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce zaprasza do z艂o偶enia oferty w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego na :

Wykonanie przegl膮du rozszerzonego (pi臋cioletniego) 5 obiekt贸w mostowych, 16 przepust贸w o rozpi臋to艣ci w 艣wietle r贸wnym lub wi臋kszym ni偶 150 cm, oraz 319,042 km dr贸g powiatowych z pozosta艂ymi przepustami na terenie powiatu pyrzyckiego

Z uwagi na warto艣膰 zam贸wienia, do niniejszego zam贸wienia nie stosuje si臋 przepis贸w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).
Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwo艂ania post臋powania lub jego zamkni臋cia bez wybrania kt贸rejkolwiek z ofert.

Szczeg贸艂owy opis zam贸wienia

1. Przedmiotem zam贸wienia jest wykonanie przegl膮du rozszerzonego (pi臋cioletniego) 5 obiekt贸w mostowych, 16 przepust贸w o rozpi臋to艣ci w 艣wietle r贸wnym lub wi臋kszym ni偶 150 cm, oraz 319,042 km dr贸g powiatowych z pozosta艂ymi przepustami na terenie powiatu pyrzyckiego.
2. Przedmiot zam贸wienia obejmuje wykonanie przegl膮du pi臋cioletniego czyli wykonanie rozszerzonej okresowej kontroli stanu technicznego dr贸g, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p贸藕niejszymi zmianami) oraz w oparciu o instrukcj臋 GDDKiA Za艂膮cznik do Zarz膮dzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dr贸g Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 roku.
3. Celem wykonania przegl膮du jest zebranie informacji o stanie dr贸g zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami. Zebrane informacje stanowi膰 b臋d膮 wytyczne przy planowaniu zada艅 remontowych.
4. W ramach przeprowadzonego przegl膮du dr贸g ocenie podlega膰 b臋d膮 nast臋puj膮ce elementy drogi:
a) jezdnia
. uszkodzenia powierzchniowe: w艂a艣ciwo艣ci przeciwpo艣lizgowe nawierzchni, ubytki powierzchniowe, wyboje (w tym zapadni臋te studzienki i w艂azy), 艂aty, wgniecenia w warstwie 艣cieralnej,
. odkszta艂cenia nawierzchni: koleiny, garby i przemieszczenia, sfalowania, zapadni臋cia i osiadanie nawierzchni,
. sp臋kania: po艂膮czenia technologiczne, sp臋kania liniowe, sp臋kania kraw臋dziowe, sp臋kania poprzeczne, sp臋kania w 艣ladach k贸艂, sp臋kania siatkowe.
b) chodniki
. ubytki i braki w nawierzchni,
. poprawno艣膰 u艂o偶enia element贸w drobno wymiarowych,
. wyboje i garby,
. ubytki i braki w kraw臋偶niku,
. inne,
c) elementy odwodnienia, przepusty o 艣rednicy poni偶ej 150 cm
. stan zamocowania kratek i studzienek kanalizacyjnych,
. zapadni臋cia,
. inne.
5. W ramach przeprowadzonego przegl膮du obiekt贸w mostowych ocenie podlega膰 b臋dzie:
. wykonanie ogl臋dzin obiektu i jego otoczenia oraz podstawowych bada艅 i pomiar贸w,
. opracowanie protoko艂贸w z przeprowadzonych kontroli w postaci wydruk贸w kart przegl膮d贸w wraz z wymaganymi za艂膮cznikami zgodnie ze wzorami zawartymi w instrukcji jw.,
. wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektu i ewentualnych uszkodze艅,
. przekazanie tre艣ci przegl膮du w formie papierowej i elektronicznej.


6. Wykonawca dostarczy zamawiaj膮cemu protoko艂y z kontroli okresowej dr贸g podpisane przez osob臋 uprawnion膮 do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze艅 o specjalno艣ci drogowej, zawieraj膮ce:
. opis techniczny stanu istniej膮cego wszystkich element贸w drogi z podaniem stosowanych odcink贸w wg odcink贸w mi臋dzyskrzy偶owaniowych,
. ocen臋 mo偶liwo艣ci u偶ytkowania drogi,
. ocen臋 stanu technicznego i przydatno艣ci do u偶ytkowania oraz poprawno艣ci monta偶u oznakowania pionowego oraz urz膮dze艅 bezpiecze艅stwa ruchu,
. ocen臋 stanu technicznego i przydatno艣ci do u偶ytkowania poboczy utwardzonych i nieutwardzonych,
. ocen臋 stanu technicznego i przydatno艣ci do u偶ytkowania chodnik贸w i 艣cie偶ek rowerowych, ci膮g贸w pieszo-rowerowych,
. ocen臋 stanu technicznego i przydatno艣ci do u偶ytkowania urz膮dze艅 s艂u偶膮cych odwodnieniu ulic,
. zalecenia pokontrolne.
7. W wyniku przegl膮d贸w o kt贸rych mowa w ust. 1 Wykonawca zdiagnozuje:

. uszkodzenia obiektu, kt贸re mog膮 spowodowa膰 zagro偶enie 偶ycia lub zdrowia ludzi, bezpiecze艅stwa mienia b膮d藕 艣rodowiska,
. uszkodzenia obiektu, kt贸re mog膮 spowodowa膰 katastrof臋 budowlan膮,
. warunki bezpiecznego u偶ytkowania obiektu,
. uszkodzenia obiektu, kt贸re powinny zosta膰 usuni臋te w ramach planu bie偶膮cego utrzymania lub w trybie awaryjnym,
. uszkodzenia instalacji i urz膮dze艅 s艂u偶膮cych ochronie 艣rodowiska,
. uszkodzenia wyposa偶enia,
8. W ramach przedmiotu zam贸wienia Wykonawca:
. za艂o偶y ksi膮偶ki obiekt贸w budowlanych dla przepust贸w w 艣wietle r贸wnym lub wi臋kszym ni偶 150 cm,
. wprowadzi dane z przegl膮d贸w okresowych do ksi膮偶ek obiekt贸w mostowych i przepust贸w o 艣wietle r贸wnym lub wi臋kszym ni偶 150 cm.
. sporz膮dzi wykaz obiekt贸w mostowych i przepust贸w o 艣wietle r贸wnym lub wi臋kszym ni偶 150 cm
9. Wykonawca sporz膮dzi wykaz56 obiekt贸w mostowych i przepust贸w o 艣wietle r贸wnym lub wi臋kszym ni偶 150 cm.
10. Wykaz dr贸g powiatowych wraz z ich przebiegiem stanowi za艂膮cznik nr 1, zestawienie obiekt贸w mostowych za艂膮cznik nr 2, zestawienie przepust贸w o rozpi臋to艣ci w 艣wietle r贸wnym lub wi臋kszym ni偶 150 cm za艂膮cznik nr 3 oraz ewidencja pozosta艂ych przepust贸w za艂膮cznik nr 4.
11. Na wykonane us艂ugi Wykonawca udzieli rocznej gwarancji r臋kojmi licz膮c od dnia podpisania protoko艂u odbioru prac.
12. Termin p艂atno艣ci za us艂ug臋 do 30 dni.

Termin wykonania zam贸wienia
Od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2018 r.

Kryteria oceny ofert

Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizacj臋 zam贸wienia, podana w formularzu ofertowym. Za najkorzystniejsz膮 ofert臋 Zamawiaj膮cy uzna ofert臋 zawieraj膮c膮 najni偶sz膮 cen臋.
Warunki udzia艂u w post臋powaniu
W post臋powaniu mog膮 bra膰 udzia艂 wykonawcy kt贸rzy:
- dysponuj膮 co najmniej jedn膮 osob膮, kt贸ra b臋dzie uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, posiadaj膮c膮 uprawnienia budowlane do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekt贸w budowlanych, nale偶膮c膮 w czasie wykonywania kontroli do odpowiedniej izby in偶ynier贸w budownictwa, legitymuj膮c膮 si臋 odpowiednim za艣wiadczeniem wydanym przez t臋 izb臋 oraz posiadaj膮c膮 uko艅czone szkolenie w zakresie prowadzenia przegl膮d贸w podstawowych i rozszerzonych drogowych obiekt贸w in偶ynierskich,
- posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci oraz niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie.
Przed zawarciem umowy wykonawca dostarczy kserokopie uprawnie艅 os贸b wskazanych do realizacji zam贸wienia wraz z kserokopiami aktualnych za艣wiadcze艅 o przynale偶no艣ci do w艂a艣ciwej Izby Samorz膮du Zawodowego.

Miejsce oraz termin sk艂adania ofert
Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce lub przes艂a膰 e-mailem na adres: starostwo@pyrzyce.pl do dnia 15 listopada 2018 r. do godz.1400


W za艂膮czeniu:

1. formularz, na kt贸rym nale偶y z艂o偶y膰 ofert臋,
2. projekt umowy.


TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC18.8 KB POBIERZformularz ofertowy2018-11-07 18:39:48285
.PDF76.5 KB POBIERZprojekt umowy2018-11-07 18:39:55280
.ZIP596.5 KB POBIERZza艂膮czniki2018-11-07 18:40:37266
.PDF30.6 KB POBIERZwyb贸r oferty2018-11-19 15:39:12294

Autor : Andrzej Drabczyk
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-11-07 18:37:30
Data ostatniej modyfikacji : 2018-11-07 18:40:49
Liczba wy艣wietle艅 : 888

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  07.11.2018 17:39poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  07.11.2018 17:37poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11797842