logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2014-2018
od 20 wrze艣nia do 17 pa藕dziernika 2018 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 20 wrze艣nia do 17 pa藕dziernika 2018 r.

I. Posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego odby艂y si臋 w dniach:
- 27 wrze艣nia 2018 r.
- 4 pa藕dziernika 2018 r.
- 12 pa藕dziernika 2018 r.
- 17 pa藕dziernika 2018 r.

II. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018.
- W sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego
z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami na rok 2019.
- W sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w 2018 roku.

III. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018. Dokonano zmian zwi膮zanych ze zmian膮 wysoko艣ci przyznanych dotacji.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018. Dokonano przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami klasyfikacji bud偶etowej.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu dr贸g kategorii dr贸g powiatowych w celu wy艂膮czenia z u偶ytkowania na terenie powiatu stargardzkiego. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.

IV. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosku o zmian臋 terminu realizacji dotacji. Ze wzgl臋du na op贸藕nienia w realizacji dotowanych zada艅 inwestycyjnych w Szpitalu Powiatowym wnioskuje si臋 o przesuni臋cie terminu rozliczenia dotacji do dnia 31 pa藕dziernika 2018 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o zatwierdzenie wysoko艣ci nagr贸d przyznawanych nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Proponuje si臋 nagrody dla o艣miu nauczycieli w wysoko艣ci 1 400 z艂, dla trzech dyrektor贸w w wysoko艣ci 1 800 z艂,
a dla dw贸ch w wysoko艣ci 1 500 z艂 oraz dla sze艣ciu pracownik贸w obs艂ugi nagrody rzeczowe o warto艣ci 500 z艂. Zarz膮d zatwierdzi艂 wysoko艣ci nagr贸d.

V. Uchwa艂y Rady podj臋te na poprzedniej sesji:
- W sprawie podwy偶szenia wynagrodzenia dla rodziny zast臋pczej pe艂ni膮cej funkcj臋 pogotowia rodzinnego. Od 1 wrze艣nia 2018 r. rodzina zast臋pcza otrzymuje uchwalone, wy偶sze wynagrodzenie.
- W sprawie zmiany Statutu Powiatu Pyrzyckiego. Wprowadzone zmiany b臋d膮 obowi膮zywa膰 od pocz膮tku nowej kadencji.
- W sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwa艂odawczej. Wprowadzone zmiany b臋d膮 obowi膮zywa膰 od pocz膮tku nowej kadencji.
- W sprawie rozpatrzenia skargi nr 3/18 z dnia 18 sierpnia 2018 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego. Skarga zosta艂a uznana za bezzasadn膮. Zobowi膮zano Przewodnicz膮cego Rady do zawiadomienia skar偶膮cego o sposobie za艂atwienia skargi.
VI. Przyj臋to informacje:
- Informacja o harmonogramie dy偶ur贸w nocnej i 艣wi膮tecznej opieki medycznej.
- Sprawozdanie z realizacji g艂贸wnych zada艅 zarz膮du powiatu oraz z dzia艂alno艣ci za okres kadencji.

VII. Spotkania, w kt贸rych uczestniczy艂 Starosta lub cz艂onkowie Zarz膮du:
20 wrze艣nia
- Posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego.
21 wrze艣nia
- Obchody 60-lecia Pyrzyckiego Przedsi臋biorstwa Komunalnego.
22 wrze艣nia
- Obchody 60-lecia szko艂y w 呕abowie.
27 wrze艣nia
- Posiedzenie Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska.
- Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia.
3 pa藕dziernika
- Memoria艂 Leszka S艂oninki.
4 pa藕dziernika
- Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pyrzycach.
5 pa藕dziernika
- VII festyn "Aby by艂o bezpiecznie".
- Sadzenie d臋b贸w w 100. rocznic臋 odzyskania niepodleg艂o艣ci.
12 pa藕dziernika
- Uroczysto艣ci z okazji Dnia Edukacji Narodowej w plac贸wkach o艣wiatowych
i w Starostwie.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-10-30 13:06:41
Data ostatniej modyfikacji : 2018-10-30 13:06:41
Liczba wy艣wietle艅 : 505licznik odwiedzin: 11430122