logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
Protok贸艂 nr 42/2018 z dnia 17 pa藕dziernika 2018 r.Protok贸艂 nr 42/2018
z dnia 17 pa藕dziernika 2018 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zmiany w planie wydatk贸w Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego. Wprowadzenie reformy o艣wiaty spowodowa艂o konieczno艣膰 zmian w zatrudnieniu nauczycieli. Wymaga to dostosowania planu wydatk贸w bud偶etowych do nowej struktury zatrudniania. Zmiany polegaj膮 na przesuni臋ciu 艣rodk贸w w 艂膮cznej wysoko艣ci 95 599 z艂 pomi臋dzy dzia艂ami 801 i 854 oraz w ramach dzia艂u 801. W opinii Skarbnika wnioskowane zmiany pomi臋dzy dzia艂ami mo偶na wprowadzi膰 w formie uchwa艂y rady powiatu, a w ramach dzia艂u uchwa艂膮 zarz膮du. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownych projekt贸w uchwa艂. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018. Do bud偶etu wprowadza si臋 dotacj臋 w 艂膮cznej wysoko艣ci 5 650 z艂 przeznaczon膮 na diety dla cz艂onk贸w powiatowej komisji wyborczej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian
w bud偶ecie powiatu na rok 2018. Zmiany polegaj膮 na przesuni臋ciu 艣rodk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami klasyfikacji bud偶etowej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018. Zmiany polegaj膮 na przeniesieniach wydatk贸w pomi臋dzy dzia艂ami w ramach planu wydatk贸w Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego oraz Starostwa Powiatowego o 艂膮czn膮 kwot臋 39 000 z艂. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych warunk贸w umorzenia w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci, 艂膮cznie
z odsetkami, odroczenia terminu p艂atno艣ci, roz艂o偶enia na raty lub odst臋powania od ustalenia op艂aty za pobyt dziecka w pieczy zast臋pczej. Uchwa艂a okre艣la warunki ubiegania si臋 os贸b zobowi膮zanych do ponoszenia op艂at za pobyt dziecka w pieczy zast臋pczej oraz d艂u偶nik贸w o r贸偶nego rodzaju ulgi we wnoszeniu op艂at i regulowaniu nale偶no艣ci. Uchwa艂a daje mo偶liwo艣ci ubiegania si臋 przez rodzic贸w biologicznych
o odst膮pienie od ustalenia op艂aty za pobyt dzieci w pieczy zast臋pczej
z uwzgl臋dnieniem sytuacji finansowej, bytowej i zdrowotnej os贸b zobowi膮zanych tak, aby po uwzgl臋dnieniu op艂aty umo偶liwi膰 im funkcjonowanie w strukturach w艂asnej rodziny i w 艣rodowisku lokalnym oraz podj膮膰 dzia艂ania na rzecz powrotu dziecka
z pieczy zast臋pczej do rodziny pochodzenia. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia "Powiatowego programu przeciwdzia艂ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2019-2020". Celem programu jest promocja zatrudnienia i aktywizacja lokalnego rynku pracy w powiecie pyrzyckim. Osi膮gni臋cie tego celu jest mo偶liwe pod kilkoma warunkami: zwi臋kszenia aktywno艣ci zawodowej os贸b bezrobotnych, spadek liczby bezrobotnych, ograniczenie bezrobocia, ograniczenie bezrobocia os贸b b臋d膮cych w szczeg贸lnej sytuacji na rynku pracy, przeciwdzia艂anie psychospo艂ecznym skutkom bezrobocia, kszta艂towanie postaw przedsi臋biorczych, dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, wsp贸艂praca lokalnych instytucji s艂u偶b spo艂ecznych, s艂u偶b zatrudnienia oraz partner贸w spo艂ecznych na rzecz aktywizacji d艂ugotrwale bezrobotnych ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem kobiet, realizowanie projekt贸w w zakresie promocji zatrudnienia,
w tym przeciwdzia艂ania bezrobociu, 艂agodzenia skutk贸w bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikaj膮cych z program贸w operacyjnych wsp贸艂finansowanych ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego i Funduszu Pracy, pozyskiwanie i efektywne zarz膮dzanie krajowymi i unijnymi 艣rodkami finansowymi na programy aktywizacji zawodowej. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.............................

Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:


1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-10-30 12:46:13
Data ostatniej modyfikacji : 2018-10-30 12:46:13
Liczba wy艣wietle艅 : 639licznik odwiedzin: 11845621