logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
Protok贸艂 nr 41/2018 z dnia 12 pa藕dziernika 2018 r.Protok贸艂 nr 41/2018
z dnia 12 pa藕dziernika 2018 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego o zwi臋kszenie planu wydatk贸w na wynagrodzenia osobowe
o kwot臋 7 600 z艂. Niedoszacowanie planu wynika ze wzrostu, w trakcie roku, minimalnych stawek wynagrodzenia i zgody Zarz膮du na waloryzacj臋 wynagrodze艅 osobowych. W opinii Skarbnika zmiana planu mo偶e nast膮pi膰 w formie uchwa艂y rady powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownego projektu uchwa艂y. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o zwi臋kszenie planu finansowego w dziale 85510 - Plac贸wki opieku艅czo-wychowawcze o kwot臋 35 000 z艂. Koszty odp艂atno艣ci za pobyt dziecka w plac贸wkach innych powiat贸w wynios艂y 315 000 z艂, a kwota zabezpieczona w planie wynosi tylko 280 000 z艂. Zwi臋kszenie planu finansowego nast膮pi poprzez zmniejszenie wydatk贸w w innych paragrafach tego dzia艂u. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownej uchwa艂y. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018. Do bud偶etu wprowadza si臋 dotacje w 艂膮cznej wysoko艣ci 18 798,70 z艂 przeznaczone dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego oraz M艂odzie偶owego O艣rodka Socjoterapii w Ryszewku. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian
w bud偶ecie powiatu na rok 2018. Zmiany polegaj膮 na przesuni臋ciu 艣rodk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami klasyfikacji bud偶etowej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018. Zmiany polegaj膮 na przesuni臋ciu wolnych 艣rodk贸w na koniec roku 2017 z przeznaczeniem na uzupe艂nienie brak贸w bud偶etowych jednostek o艣wiatowych. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w 2018 roku. Wprowadza si臋 do bud偶etu dodatkowe 艣rodki Funduszu przeznaczone na zwi臋kszenie dofinansowania koszt贸w pobytu jednego uczestnika warsztat贸w terapii zaj臋ciowej, do wysoko艣ci 16 596 z艂, ponadto dokonuje si臋 przesuni臋cia kwoty 3 235 z艂 z dofinansowania likwidacji barier architektonicznych na dofinansowanie zaopatrzenia w sprz臋t rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 艣rodki pomocnicze przyznawane osobom niepe艂nosprawnym. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 sprawozdanie z realizacji g艂贸wnych zada艅 zarz膮du powiatu oraz z dzia艂alno艣ci za okres kadencji. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.............................

Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:


1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-10-30 12:45:46
Data ostatniej modyfikacji : 2018-10-30 12:45:46
Liczba wy艣wietle艅 : 670licznik odwiedzin: 12463802