logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
Protok贸艂 nr 40/2018 z dnia 4 pa藕dziernika 2018 r.Protok贸艂 nr 40/2018
z dnia 4 pa藕dziernika 2018 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek dyrekcji Szpitala Powiatowego o zmian臋 terminu realizacji dotacji. Ze wzgl臋du na op贸藕nienia w realizacji dotowanych zada艅 inwestycyjnych wnioskuje si臋 o przesuni臋cie terminu rozliczenia dotacji do dnia 31 pa藕dziernika 2018 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie wysoko艣ci nagr贸d przyznawanych nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Proponuje si臋 nagrody dla o艣miu nauczycieli w wysoko艣ci 1 400 z艂, dla trzech dyrektor贸w w wysoko艣ci 1 800 z艂, a dla dw贸ch
w wysoko艣ci 1 500 z艂 oraz dla sze艣ciu pracownik贸w obs艂ugi nagrody rzeczowe o warto艣ci 500 z艂. Zarz膮d zatwierdzi艂 wysoko艣ci nagr贸d w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018. Do bud偶etu wprowadza si臋 dotacj臋 w wysoko艣ci
30 444 z艂 przeznaczon膮 na sfinansowanie zada艅 zwi膮zanych z organizacj膮 wybor贸w do rady powiatu. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami na rok 2019. Projekt Programu wsp贸艂pracy zosta艂 skonsultowany
z organizacjami pozarz膮dowymi oraz Powiatow膮 Rad膮 Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego
w Pyrzycach. Rada Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego wyrazi艂a pozytywn膮 opini臋.
W wyznaczonym terminie nie wp艂yn臋艂y inne opinie i uwagi do projektu uchwa艂y. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 sprawozdanie z realizacji g艂贸wnych zada艅 zarz膮du powiatu oraz z dzia艂alno艣ci za okres kadencji. W trakcie dyskusji wskazano na elementy, kt贸re nale偶y zmieni膰 lub uzupe艂ni膰. Przyj臋cie sprawozdania zosta艂o od艂o偶one do nast臋pnego posiedzenia Zarz膮du.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:


1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-10-30 12:45:23
Data ostatniej modyfikacji : 2018-10-30 12:45:23
Liczba wy艣wietle艅 : 628licznik odwiedzin: 12481299