logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XLVII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

PORZ膭DEK OBRAD XLVII SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO na dzie艅 26 pa藕dziernika 2018 roku

PORZ膭DEK OBRAD
XLVII SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
na dzie艅 26 pa藕dziernika 2018 roku

godz. 10.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z XLVI sesji Rady Powiatu.

4. "WOLNA TRYBUNA" DLA BURMISTRZ脫W I W脫JT脫W GMIN POWIATU PYRZYCKIEGO.
5. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Informacja o realizacji obowi膮zku z艂o偶enia o艣wiadcze艅 maj膮tkowych
w roku 2018 za rok 2017 oraz sk艂adanych na 2 miesi膮ce przed up艂ywem kadencji oraz o wynikach jej realizacji.

8. Znaczenie turystyki dla rozwoju spo艂eczno-gospodarczego Ziemi Pyrzyckiej ;
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie informacji.

9. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018 (proj. nr 221);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

10. Projekt uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018 (proj. nr 222);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

11. Projekt uchwa艂y w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami na rok 219 (proj. nr 219);
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

12. Projekt uchwa艂y w sprawie uchwalenia "Powiatowego programu przeciwdzia艂ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy" (proj. nr 224);
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

13. Projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych warunk贸w umorzenia w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci, 艂膮cznie z odsetkami, odroczenia terminu p艂atno艣ci, roz艂o偶enia na raty lub odst臋powania od ustalenia op艂aty za pobyt dziecka w pieczy zast臋pczej (proj. nr 223);
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

14. Projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w 2018 roku (proj. nr 220);
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.
17. PODSUMOWANIE V KADENCJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO:

1) Sprawozdanie z realizacji g艂贸wnych zada艅 Zarz膮du Powiatu oraz z dzia艂alno艣ci za okres kadencji;

. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.

2) Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci sta艂ych Komisji Rady;

. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.

3) Sprawozdanie z prac Rady Powiatu;

. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.

4) WR臉CZENIE PODZI臉KOWA艃 RADNYM .

18. Zamkni臋cie obrad XLVII sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.


PRZEWODNICZ膭CY RADY
RYSZARD BERDZIK
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-10-19 13:07:48
Data ostatniej modyfikacji : 2018-10-19 13:08:45
Liczba wy艣wietle艅 : 766

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  19.10.2018 12:07poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12434838