logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
Protok贸艂 nr 37/2018 z dnia 13 wrze艣nia 2018 r.Protok贸艂 nr 37/2018
z dnia 13 wrze艣nia 2018 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowej sp艂aty nale偶no艣ci. Umarza si臋 Gminie Bielice - O艣rodkowi Pomocy Spo艂ecznej w Bielicach odsetki w kwocie 9,59 z艂 od nieterminowej sp艂aty nale偶no艣ci za pobyt dzieci z gminy Bielice w Centrum Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych w Pyrzycach oraz rodzinach zast臋pczych prowadzonych przez Powiat Pyrzycki. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek Lokalnego Punktu Informacyjnego
o zmniejszenie planu dochod贸w o kwot臋 7 500 z艂. Zmniejszenie planu dochod贸w spowodowane jest zmniejszeniem dotacji przyznawanej przez Marsza艂ka Wojew贸dztwa. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018. Zmiany wynikaj膮 ze zmiany wysoko艣ci dotacji przyznawanych Powiatowi Pyrzyckiemu. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018. Zmiany polegaj膮 na przesuni臋ciu 艣rodk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami klasyfikacji bud偶etowej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia zgody na ustanowienie s艂u偶ebno艣ci przesy艂u na rzecz Enea Operator
Sp. z o.o. z siedzib膮 w Poznaniu na nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. S艂u偶ebno艣膰 ograniczona obejmuje teren Szpitala Powiatowego
o 艂膮cznej powierzchni 129 m2 (pas d艂ugo艣ci 20 m i szeroko艣ci 0,5 m) dla urz膮dze艅 energetycznych tj. pomieszczenie stacji transformatorowej oraz istniej膮ce
i projektowane linie kablowe 15 KV. Za ustanowienie s艂u偶ebno艣ci przesy艂u ustala si臋 jednorazowe wynagrodzenie w wysoko艣ci okre艣lonej jako suma warto艣ci wynikaj膮ca z operatu szacunkowego i poniesionego przez Powiat kosztu wykonania wyceny, kt贸re nale偶y wnie艣膰 przed zawarciem aktu notarialnego o ustanowienie s艂u偶ebno艣ci. W艂a艣ciciel sieci ponosi r贸wnie偶 wszelkie koszty zwi膮zane z zawarciem umowy notarialnej, ujawnieniem ograniczonego prawa rzeczowego w ksi臋dze wieczystej oraz sporz膮dzeniem dokumentacji geodezyjno-prawnej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋
w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 informacje przygotowane na najbli偶sz膮 sesj臋 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
a) informacja o dost臋pno艣ci us艂ug medycznych 艣wiadczonych na rzecz mieszka艅c贸w powiatu pyrzyckiego;
b) sprawozdania finansowe Szpitala Powiatowego;
c) raport o sytuacji finansowo-ekonomicznej Szpitala Powiatowego.
Zarz膮d przyj膮艂 informacje w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-10-02 08:05:15
Data ostatniej modyfikacji : 2018-10-02 08:05:15
Liczba wy艣wietle艅 : 670licznik odwiedzin: 12463412