logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
Protok贸艂 nr 35/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.Protok贸艂 nr 35/2018
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta poprosi艂 Mariusza Marka Przybylskiego p.o. dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, aby przedstawi艂 informacj臋 o sytuacji finansowej szpitala. Na podstawie sprawozdania na koniec lipca bilans zamkn膮艂 si臋 wynikiem dodatnim. Spowodowane to by艂o wp艂ywem 艣rodk贸w z NFZ za wykonane procedury ponadlimitowe. Jednostka nadal posiada zobowi膮zania wymagalne, ale ich wysoko艣膰 nie zwi臋ksza si臋, jest utrzymywana na tym samym poziomie. W trakcie dyskusji rozmawiano r贸wnie偶 o sytuacji kadrowej i mo偶liwo艣ciach zmian w organizacji pracy szpitala. Wiele us艂ug jest niedofinansowanych przez NFZ i dlatego szpital ponosi na ich wykonywaniu straty. Tak jest na wydziale opieki d艂ugoterminowej. W wi臋kszo艣ci szpitali cz臋艣膰 us艂ug jest skomercjalizowana i Zarz膮d widzi konieczno艣膰 wprowadzenia us艂ug komercyjnych w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 informacj臋 o przebiegu wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego za I p贸艂rocze 2018 r. oraz informacj臋
o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego
za I p贸艂rocze 2018 r., w tym o realizacji przedsi臋wzi臋膰. Zarz膮d przyj膮艂 informacje
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za. Zgodnie z wymogami ustawowymi zostan膮 one przekazane jeszcze w sierpniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do Biura Rady Powiatu.
Starosta przedstawi艂 wniosek o kontynuacj臋 dofinansowania monitoringu Studzienki 艣w. Ottona w Pyrzycach. Powiat dofinansowuje monitoring tego historycznego obiektu od 2015 r. poprzez refundacj臋 koszt贸w ponoszonych przez Parafi臋 Rzymskokatolick膮 NMP Bolesnej w Pyrzycach. Uruchomienie monitoringu powstrzyma艂o jego za艣miecanie i dewastacj臋. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na kontynuacj臋 dofinansowania monitoringu w dotychczasowej formie. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta poprosi艂 Piotra Kowalskiego, aby przedstawi艂 informacj臋 o projekcie termomodernizacji budynku Zespo艂u Szk贸艂 nr 1. Projekt kierowany do Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej nie zosta艂 jeszcze z艂o偶ony. Przygotowane s膮 ju偶 wszystkie dokumenty potrzebne do z艂o偶enia wniosku o dofinansowanie. Mo偶liwe jest jednoczesne ubieganie si臋 o po偶yczk臋, kt贸ra mo偶e zosta膰 w cz臋艣ci umorzona. Jednak wtedy nale偶y do艂膮czy膰 opini臋 Regionalnej Izby Obrachunkowej o mo偶liwo艣ci bud偶etu powiatu na zaci膮gni臋cie zobowi膮zania. Na obecnym etapie tworzenia bud偶etu nie jest to mo偶liwe. Zarz膮d zdecydowa艂, aby z艂o偶y膰 wniosek o dofinansowanie bez ubiegania si臋 o po偶yczk臋. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋.
Nast臋pnie Pawe艂 Palczy艅ski dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU poinformowa艂 Zarz膮d o realizacji projektu "Wsparcie szk贸艂 i plac贸wek prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe". W ramach tego projektu zaplanowano modernizacj臋 hali warsztatowej. Po pierwszym przetargu okaza艂o si臋, 偶e przyznane 艣rodki s膮 zbyt ma艂e, aby zrealizowa膰 zaplanowane zadania. Po dokonaniu przesuni臋膰 艣rodk贸w przeznaczonych na zakup wyposa偶enia nadal brakuje oko艂o 200 tys. z艂. Pocz膮tkowo Zarz膮d zaproponowa艂 zmniejszenie zakresu modernizacji o warto艣膰 brakuj膮cych 艣rodk贸w, ale wprowadzenie zmian zaburzy艂oby ca艂膮 koncepcj臋 modernizacji.
W trakcie dyskusji cz艂onkowie Zarz膮du wyrazili poparcie dla utrzymania przyj臋tego planu modernizacji i wyrazili zgod臋 na przekazanie z przysz艂orocznego bud偶etu brakuj膮cej kwoty.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu dr贸g kategorii dr贸g powiatowych i zaliczeniu ich do kategorii dr贸g gminnych na terenie powiatu stargardzkiego. Zmiana kategorii obejmuje drog臋 1608Z o przebiegu (Barnim) granica powiatu-呕al臋cino-Moskorzyn-skrzy偶owanie z drog膮 wojew贸dzk膮 nr 122 oraz drog臋 1784Z o przebiegu Komorowo-S膮d贸w. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-10-02 08:04:37
Data ostatniej modyfikacji : 2018-10-02 08:04:37
Liczba wy艣wietle艅 : 574licznik odwiedzin: 12481246