logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
Protok贸艂 nr 29/2018 z dnia 11 lipca 2018 r.Protok贸艂 nr 29/2018
z dnia 11 lipca 2018 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.
Wicestarosta Bart艂omiej Kr贸likowski powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o przesuni臋cie 艣rodk贸w finansowych na zabezpieczenie wk艂adu w艂asnego na realizacj臋 projektu "Modernizacja przyszkolnego boiska lekkoatletycznego". Jednostka otrzyma艂a dofinansowanie na realizacj臋 tego projektu. W miejscu dotychczasowego boiska o nawierzchni asfaltowej powstanie boisko o naturalnej nawierzchni trawiastej. Wysoko艣膰 dofinansowania wynosi 20 tys. z艂 i stanowi 50% koszt贸w. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na proponowane we wniosku przesuni臋cia w celu zabezpieczenia wk艂adu w艂asnego. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych zwi膮zanych
z realizacj膮 projektu "Modernizacja przyszkolnego boiska lekkoatletycznego". przeprowadzenia i rozliczenia projektu Zarz膮d upowa偶ni艂 Ann臋 Zasadzi艅sk膮. Uchwa艂a zosta艂a podj臋ta w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.
Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 nr 1 w Pyrzycach. Wioletta Balcerzyk dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki, kt贸ra pe艂ni艂a funkcj臋 przewodnicz膮cej komisji konkursowej, przedstawi艂a Zarz膮dowi przebieg
i wynik konkursu. Jedynym kandydatem i laureatem konkursu by艂 obecny dyrektor Robert S贸jka, kt贸ry zosta艂 zaproszony na posiedzenie Zarz膮du. W trakcie dyskusji przedstawi艂 zamierzenia i plany rozwojowe jednostki na okres nast臋pnej kadencji. Uchwa艂a w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora zosta艂a podj臋ta w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za, a cz艂onkowie Zarz膮du pogratulowali Robertowi S贸jce nominacji, 偶ycz膮c mu wielu sukces贸w.
Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego. Post臋powanie dotyczy艂o nauczyciela Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU Pyrzycach, W sk艂ad komisji weszli: Wioletta Balcerzyk, Ewa Cywi艅ska, Ewa Ka藕mierczak - przedstawiciel Kuratorium O艣wiaty oraz eksperci z listy ekspert贸w Ministerstwa Edukacji Narodowej - Ryszard Klimczewski i Marek Kami艅ski. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.
Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzania przetarg贸w na zbycie, dzier偶aw臋, najem nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. W sk艂ad komisji weszli. Wanda Obrze偶giewicz, Magdalena Fija艂kiewicz, Magdalena Turkiewicz i 艁ukasz Stefa艅czyk. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 5.
Wicestarosta przedstawi艂 sprawozdanie Szpitala Powiatowego za maj 2018 r. W planie finansowym na maj by艂a planowana strata w wysoko艣ci 6 645,75 z艂. Jednak wprowadzone dzia艂ania oszcz臋dno艣ciowe i zaanga偶owanie za艂ogi szpitala w te dzia艂ania spowodowa艂y uzyskanie w maju dodatniego wyniku finansowego. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 6.
Ewa G膮siorowska-Naw贸j przedstawi艂a wynik przetargu na przebudow臋 drogi powiatowej nr 1559Z 呕ab贸w-Mechowo na odcinku przebiegaj膮cym przez miejscowo艣膰 Ryszewko. Do przetargu przyst膮pi艂 jeden oferent. Cena oferty przewy偶sza kwot臋 zaplanowan膮 na ten cel o ok. 14 tys. z艂, ale ze 艣rodk贸w zaplanowanych na inwestycje drogowe jest mo偶liwe wygospodarowanie tych 艣rodk贸w i przyj臋cie oferty. Zarz膮d zdecydowa艂, aby zwi臋kszy膰 艣rodki i zawrze膰 umow臋 na wykonanie tego zadania. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Ewa G膮siorowska-Naw贸j przedstawi艂a harmonogram wydatk贸w na lata 2018-2019 w ramach projektu "Nowoczesna szko艂a-nowoczesny pracownik. Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Pyrzyckim do rynku pracy".
Na tym spotkanie zako艅czono. Wicestarosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-07-30 08:11:57
Data ostatniej modyfikacji : 2018-07-30 08:11:57
Liczba wy艣wietle艅 : 697licznik odwiedzin: 12483027