logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
Protok贸艂 nr 25/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.Protok贸艂 nr 25/2018
z dnia 20 czerwca 2018 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Wicestarosta Bart艂omiej Kr贸likowski powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.

Wicestarosta przedstawi艂 wniosek Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego o dofinansowanie obozu sportowego. Ob贸z jest zorganizowany jako nagroda za osi膮gni臋cia sportowe dla 10 uczni贸w. Wnioskowana kwota wynosi 1 000 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na dofinansowanie w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na z艂o偶enie wniosku
o dofinansowanie termomodernizacji budynk贸w Zespo艂u Szk贸艂 nr 1. Robert S贸jka dyrektor plac贸wki przybli偶y艂 procedur臋 przygotowywania tej inwestycji, trwaj膮c膮 od wielu lat. Obecnie przygotowana dokumentacja pozwala na z艂o偶enie wniosku
o dofinansowanie ze 艣rodk贸w Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska
i Gospodarki Wodnej. Koszt inwestycji to kwota ponad 1,5 miliona z艂otych. Wysoko艣膰 dotacji wynosi maksymalnie 50 % koszt贸w kwalifikowanych. Dodatkowo istnieje mo偶liwo艣膰 uzyskania po偶yczki na pokrycie pozosta艂ych 50 % koszt贸w. 30 % po偶yczki mo偶e zosta膰 umorzone. W trakcie dyskusji potwierdzono zasadno艣膰 tej inwestycji. Jednak stan finans贸w Powiatu w bie偶膮cym roku nie pozwala na podj臋cie takich dzia艂a艅. Mo偶liwe, 偶e w roku 2019 b臋dzie korzystniejsza sytuacja finansowa, pozwalaj膮ca na rozpocz臋cie inwestycji. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na z艂o偶enie wniosku o dofinansowanie termomodernizacji ze 艣rodk贸w bud偶etu na rok 2018 jednocze艣nie zobowi膮za艂 si臋 do podj臋cia wszelkich stara艅 do z艂o偶enia wniosku jeszcze w tym roku, ale z mo偶liwo艣ci膮 sfinansowania inwestycji z bud偶etu na rok 2019. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy przeciw.
Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o dofinansowanie u艂o偶enia kraw臋偶nik贸w wzd艂u偶 odcinka drogi powiatowej w Jesionowie. W drodze prowadzona jest budowa kanalizacji sanitarnej. Gmina Przelewice wykona odtworzenie nawierzchni jezdni. Planowane jest r贸wnie偶 u艂o偶enie chodnika. Z funduszu so艂eckiego zakupiono kraw臋偶niki, kt贸rych u艂o偶enie oszacowano na 34 314,66 z艂. Kilka miesi臋cy temu mia艂o miejsce spotkanie z W贸jtem Gminy Przelewice, w wyniku kt贸rego ustalono zakres inwestycji na przedmiotowej drodze, kt贸ry sfinansowany zostanie z bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego. Obecnie nie ma mo偶liwo艣ci wpisania do planu dodatkowej inwestycji. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na dofinansowanie u艂o偶enia kraw臋偶nik贸w. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy przeciw.
Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu wydatk贸w Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci. Niedoszacowanie wysoko艣ci dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego powoduje, 偶e Powiat musi dofinansowywa膰 dzia艂alno艣膰 Zespo艂u. 艢rodki przekazane przez Powiat s膮
w p贸藕niejszym terminie refundowane. Zazwyczaj w IV kwartale dotacje zostaj膮 zwi臋kszone i pokrywaj膮 艣rodki przekazane przez Powiat. Wnioskuje si臋 o kwot臋 81 253 z艂. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu zaproponowa艂, aby przesun膮膰
z rezerwy og贸lnej 艣rodki niezb臋dne do funkcjonowania Zespo艂u w terminie do ko艅ca wrze艣nia 2018 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na takie rozwi膮zanie w wyniku g艂osowania:
4 g艂osy za.

Ad. 3.

Wicestarosta przedstawi艂 roczne sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatowego za 2017 rok. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania:
4 g艂osy za.
Nast臋pnie Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o pokrycie straty finansowej Szpitala Powiatowego za rok 2017. Dzia艂alno艣膰 za rok 2017 zamkn臋艂a si臋 ujemnym wynikiem finansowym w wysoko艣ci 775 988,64 z艂 netto, przewy偶szaj膮c warto艣膰 amortyzacji o kwot臋 2 514,24 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na pokrycie straty finansowej
i podj膮艂 uchwa艂臋 w tej sprawie w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Wicestarosta przedstawi艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego za kwiecie艅 2018 r. W tym miesi膮cu strata brutto wynios艂a 144 725,52 z艂. Sprawozdanie potwierdza utrzymuj膮c膮 si臋 tendencj臋 do zad艂u偶ania plac贸wki. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.

Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie udzielania pe艂nomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach
z siedzib膮 w 呕abowie do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Powiatu Pyrzyckiego, zwi膮zanych z kierowanymi do s膮d贸w wnioskami w sprawie niepodj臋tych depozyt贸w po zmar艂ych mieszka艅cach Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮
w 呕abowie. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-07-30 08:10:25
Data ostatniej modyfikacji : 2018-07-30 08:10:25
Liczba wy艣wietle艅 : 694licznik odwiedzin: 12463461