logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
Protok贸艂 nr 23/2018 z dnia 6 czerwca maja 2018 r.Protok贸艂 nr 23/2018
z dnia 6 czerwca maja 2018 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.
Wicestarosta Bart艂omiej Kr贸likowski powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e uchwa艂膮 dokonuje si臋 wprowadzenia do bud偶etu dotacji w wysoko艣ci 53 823 z艂
z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.
Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania Komisji konkursowej w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 nr 1 w Pyrzycach. W sk艂ad komisji wesz艂o 12 os贸b reprezentuj膮cych organ prowadz膮cy, organ sprawuj膮cy nadz贸r pedagogiczny, rad臋 pedagogiczn膮, rad臋 rodzic贸w i zak艂adowe organizacje zwi膮zkowe. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.
Wicestarosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie przyj臋cia Programu Ochrony 艢rodowiska Powiatu Pyrzyckiego na lata 2018-2021 z perspektyw膮 do roku 2025. Projekt ju偶 wcze艣niej by艂 analizowany przez Zarz膮d i jego uchwalenie zosta艂o od艂o偶one ze wzgl臋du na konieczno艣膰 wniesienia poprawek i aktualizacji. Proponuje si臋 przedstawienie radnym projektu, aby w trakcie dyskusji na posiedzeniach komisji zdecydowali o ostatecznym kszta艂cie tego dokumentu. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋 i przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 5.
Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o nieodp艂atne przej臋cie nieruchomo艣ci. Krajowy O艣rodek Wsparcia Rolnictwa zamierza uregulowa膰 stan prawny nieruchomo艣ci oznaczonej jako dzia艂ka nr 335 o powierzchni 0 0094 ha po艂o偶onej
w obr臋bie K艂odzino w gminie Przelewice. Nieruchomo艣膰 znajduje si臋 przy drodze powiatowej i jest zabudowana przystankiem. W zwi膮zku z tym, 偶e budowa
i utrzymanie wiat przystankowych nale偶y do zada艅 w艂asnych samorz膮d贸w gminnych, nie ma podstaw, aby Powiat Pyrzycki zrealizowa艂 wniosek Krajowego O艣rodka Wsparcia Rolnictwa. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na nieodp艂atne przej臋cie nieruchomo艣ci. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy przeciw przej臋ciu nieruchomo艣ci.

Ad. 6.
Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o uzgodnienie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w obr臋bie geodezyjnym nr 9 miasta Pyrzyce. Samorz膮d powiatowy nie przewiduje realizacji zada艅 powiatowych na terenie obj臋tym planem i nie zg艂asza zastrze偶e艅 do projektu tego planu. Zarz膮d uzgodni艂 plan w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 7.
Wicestarosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zawarcia z Gmin膮 Przelewice porozumienia dotycz膮cego powierzenia przez Powiat Pyrzycki wykonania zadania publicznego. Gmina Przelewice zamierza wybudowa膰 chodniki wraz z wjazdami do posesji w pasie dr贸g powiatowych
w miejscowo艣ci Kosin i Jesionowo. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na powierzenie tych zada艅 Gminie Przelewice i zawarcie stosownego porozumienia. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 8.
Wicestarosta przedstawi艂 informacje przygotowane na sesj臋 Rady Powiatu Pyrzyckiego: pomoc spo艂eczna na terenie powiatu; stan przygotowa艅 do wakacji pod wzgl臋dem bezpiecze艅stwa oraz przygotowania do rozpocz臋cia roku szkolnego 2018/19; ocena zasob贸w pomocy spo艂ecznej; informacja dotycz膮ca funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu pyrzyckiego oraz letni wypoczynek m艂odzie偶y. Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione informacje w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Mariusz Marek Przybylski p.o. dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach przedstawi艂 raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitala. W trakcie dyskusji rozwa偶ano mo偶liwo艣ci zmian w systemie finansowania szpitali w kraju, bez kt贸rych szpitale powiatowe nie b臋d膮 mog艂y normalnie funkcjonowa膰.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-07-30 08:09:42
Data ostatniej modyfikacji : 2018-07-30 08:09:42
Liczba wy艣wietle艅 : 631licznik odwiedzin: 12481485