logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
Protok贸艂 nr 20/2018 z dnia 23 maja 2018 r.Protok贸艂 nr 20/2018
z dnia 23 maja 2018 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Wicestarosta Bart艂omiej Kr贸likowski powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e do bud偶etu wprowadzane s膮 dotacje o 艂膮cznej wysoko艣ci 6 180,10 z艂 przeznaczone dla Domu Pomocy Spo艂ecznej i Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania
o Niepe艂nosprawno艣ci. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018. Uchwa艂膮 dokonuje si臋 przesuni臋膰 艣rodk贸w na zak艂adowy fundusz 艣wiadcze艅 socjalnych nauczycieli emeryt贸w i rencist贸w do poszczeg贸lnych plac贸wek o艣wiatowych. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o pomoc finansow膮 dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Wnioskuje si臋 o kwot臋 39 000 z艂, kt贸ra zostanie przeznaczona na zakup kardiomonitora, pompy do odsysania, w贸zka do przewozu zw艂ok, na remont pracowni gipsowni i zakup pompy 艣ciek贸w. Skarbnik zwr贸ci艂 uwag臋, ze zakup pompy 艣ciek贸w mo偶na sfinansowa膰 ze 艣rodk贸w przeznaczonych na ochron臋 艣rodowiska, a 艣rodki na zakup sprz臋tu medycznego i remont przesun膮膰 w ramach dzia艂u 851. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na takie rozwi膮zanie w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o wsp贸艂organizacj臋 Fina艂u Krajowego XLI Og贸lnopolskiego Turnieju Bezpiecze艅stwa w Ruchu Drogowym. Wniosek W贸jta Gminy Przelewice trafi艂 na Zarz膮d, gdy organizacja turnieju, do kt贸rej Powiat nie zosta艂 zaproszony, ju偶 si臋 zako艅czy艂a. Obecnie oczekuje si臋 od Powiatu kwoty 20 tys. z艂. W trakcie dyskusji zwr贸cono uwag臋 na fakt, 偶e jest to kwota wyg贸rowana. Nie ustalono sposobu realizacji tego wniosku. Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 o od艂o偶eniu rozstrzygni臋cia na kolejne posiedzenie. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za, 2 g艂osy wstrzymuj膮ce si臋.

Ad. 3.
Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie udzielenia upowa偶nienia do sk艂adania o艣wiadczenia woli. W przypadku jednoczesnej nieobecno艣ci Starosty i Wicestarosty do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w sprawach maj膮tkowych w imieniu Powiatu Pyrzyckiego upowa偶nieni s膮, dzia艂aj膮cy 艂膮cznie, nast臋puj膮cy cz艂onkowie Zarz膮du: Ewa G膮siorowska-Naw贸j i jeden z pozosta艂ych cz艂onk贸w Zarz膮du Wiktor To艂oczko lub Jaros艂aw Ileczko. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋
w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pyrzycach. Do Regulaminu dodaje si臋 dwa zapisy: "W razie jednoczesnej niemo偶liwo艣ci pe艂nienia obowi膮zk贸w s艂u偶bowych przez Starost臋 i Wicestarost臋 - osoby te zast臋puje etatowy cz艂onek Zarz膮du." oraz "W sprawach zastrze偶onych do wy艂膮cznej kompetencji Starosty - etatowy cz艂onek Zarz膮du mo偶e podejmowa膰 decyzje i inne rozstrzygni臋cia tylko podczas jednoczesnej nieobecno艣ci Starosty i Wicestarosty.". Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.
Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie og艂oszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora. W zwi膮zku z ko艅cz膮c膮 si臋 31 sierpnia 2018 r. kadencj膮 konieczne jest przeprowadzenie konkursu na dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 nr 1 w Pyrzycach. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 5.
Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o podj臋cie decyzji w sprawie dalszego u偶ytkowania darowanej nieruchomo艣ci. Powiat otrzyma艂 od Skarbu Pa艅stwa,
w formie darowizny, nieruchomo艣膰 przy ulicy G艂owackiego, przeznaczon膮 na siedzib臋 Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. Jednostka ta zosta艂a zlikwidowana, a jej zadania przej臋艂o Starostwo Powiatowe. Burmistrz Pyrzyc zaproponowa艂a zamian臋 nieruchomo艣ci przy ulicy M艂odych Technik贸w na nieruchomo艣膰 przy ulicy G艂owackiego i zlokalizowanie tam stacji pogotowia ratunkowego. By艂oby to jednak niezgodne z prawem, gdy偶 nie mo偶na zmieni膰 przeznaczenia darowanej nieruchomo艣ci. Powiat m贸g艂by zwr贸ci膰 nieruchomo艣膰 do zasobu Skarbu Pa艅stwa, ale jest ona wykorzystywana przez Starostwo zgodnie z celem darowizny, na transport zbiorowy i drogi publiczne. Znajduj膮 si臋 tam pojazdy, maszyny i materia艂y wykorzystywane do remont贸w i bie偶膮cego utrzymania dr贸g powiatowych. Do czasu znalezienia innej lokalizacji dla tego sprz臋tu nie b臋dzie zmieniony stan prawny nieruchomo艣ci przy ulicy G艂owackiego. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania:
4 g艂osy za.

Ad. 6.
Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu dr贸g kategorii dr贸g powiatowych i zaliczenia ich do dr贸g gminnych na terenie powiatu stargardzkiego. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋
i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 7.
Skarbnik przedstawi艂 informacj臋 o sprawozdaniu finansowym Powiatu Pyrzyckiego za rok 2017. Sprawozdanie zosta艂o pozytywnie zaopiniowane przez Regionaln膮 Izb臋 Obrachunkow膮. Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 o przekazaniu sprawozdania do Biura Rady Powiatu Pyrzyckiego, w terminie do ko艅ca maja 2018 r.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-07-30 08:08:16
Data ostatniej modyfikacji : 2018-07-30 08:08:16
Liczba wy艣wietle艅 : 710licznik odwiedzin: 12481362