logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 19/2018 z dnia 17 maja 2018 r.PROTOK脫艁 Nr 19/2018
z dnia 17 maja 2018 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1
Wicestarosta przywita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Cz臋艣膰 1
Wicestarosta przedstawi艂 przyby艂ych go艣ci. Nast臋pnie dokona艂 wprowadzenia do tematu spotkania. Podkre艣laj膮c jego wa偶no艣膰 i celowo艣膰. Zaznaczy艂, i偶 g艂贸wn膮 ide膮 dzisiejszego posiedzenia jest gruntowne przedstawienie sytuacji finansowej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach zwa偶ywszy na jego wynik finansowy za I kwarta艂, kt贸ry wprowadza bardzo du偶e zaniepokojenie i konieczno艣膰 przyjrzenia si臋 dog艂臋bnie p艂ynno艣ci finansowej ca艂ej jednostki. Wicestarosta zaznaczy艂 r贸wnie偶, i偶 podobnie niepokoj膮co ma si臋 sytuacja ujemnego wyniku finansowego za ca艂y rok, kt贸ry ukszta艂towa艂 si臋 na poziomie 756 tys. z艂. Podkre艣li艂, i偶 sytuacja jest powa偶na i konieczne jest jej ustabilizowanie oraz zaanga偶owanie i podj臋cie wsp贸lnych dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do zmiany i poprawy obecnego stanu.
Nast臋pnie g艂os zabra艂 p.o. Dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach Mariusz Marek Przybylski, kt贸ry zaznaczy艂, i偶 problem zwi膮zany z dzia艂alno艣ci膮 szpitala jest bardzo du偶y a tematyka zwi膮zana z jego funkcjonowaniem bardzo obszerna. Z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej dyrektor przedstawi艂 struktur臋 szpitala, zatrudnienie oraz dane statystyczne dotycz膮ce ilo艣ci leczonych pacjent贸w na poszczeg贸lnych oddzia艂ach tak, aby zobrazowa膰 zakres i ilo艣膰 prowadzonych dzia艂a艅, kt贸re realizuje szpital. Nast臋pnie om贸wione zosta艂y kwestie finansowe jednostki w tym przychody i koszty zwi膮zane z funkcjonowaniem. Na koniec dyrektor przedstawi艂 i om贸wi艂 dzia艂ania, kt贸re zosta艂y ju偶 wdro偶one w 2018 roku w celu zmniejszenia rosn膮cych koszt贸w utrzymania szpitala.
W dalszej cz臋艣ci g艂os zabrali przedstawiciele za艂ogi szpitala: Pan Roland 呕wiere艂艂o, kt贸ry przedstawi艂 g艂贸wne wyzwania Oddzia艂u Chor贸b Wewn臋trznych, Pani Ilona M臋dzin - Zast臋pca dyrektora ds. lecznictwa kieruj膮ca oddzia艂em intensywnej terapii, kt贸ra wyrazi艂a sw贸j pogl膮d odno艣nie, finansowania oddzia艂u intensywnej terapii, Pani Katarzyna Polewczak - Piel臋gniarka Naczelna, kt贸ra poruszy艂a r贸wnie偶 problemy kadrowo-finansowe piel臋gniarek, Pan Andrzej Sowi艅ski pracuj膮cy na oddziale chirurgicznym, kt贸ry opisa艂 sytuacje swojego oddzia艂u w szczeg贸lno艣ci, w kontek艣cie tzw. pakietu onkologicznego. G艂os zabra艂 r贸wnie偶 cz艂onek zarz膮du Wiktor To艂oczko, kt贸ry podkre艣li艂 znaczenie jego zdaniem b艂臋dnych decyzji personalnych wobec stanowiska dyrektora szpitala podj臋tych przez zarz膮d kierowany przez starost臋 Kazimierza Lipi艅skiego
Na zako艅czenie spotkania podsumowania dokona艂 wicestarosta dzi臋kuj膮c jednocze艣nie przyby艂ym go艣ciom za przybycie za ich cenne informacje i uwagi oraz sugestie pomocne w podj臋ciu decyzji co do dalszych kierunk贸w dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do poprawy sytuacji finansowej szpitala.

Cz臋艣膰 2

Ad 2
Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o zmian臋 w planie finansowym Powiatowego Urz臋du Pracy. Skarbnik wyja艣ni艂, i偶 wprowadzana zmiana zwi膮zana jest z wnoszonymi op艂atami przez przedsi臋biorc贸w za wydanie za艣wiadcze艅 na prace sezonow膮.
Zarz膮d przyj膮艂 wniosek w wyniku g艂osowania 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie podzia艂u 艣rodk贸w na zak艂adowy fundusz 艣wiadcze艅 socjalnych nauczycieli emeryt贸w i rencist贸w. Skarbnik wyja艣ni艂, i偶 艣rodki na ten cel s膮 przekazywane do jednostek zgodnie z regulaminem i zosta艂y zaplanowane w bud偶ecie powiatu.
Zarz膮d przyj膮艂 wniosek w wyniku g艂osowania 4 g艂osy za
W kolejnej cz臋艣ci Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2018r. w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez Powiat Pyrzycki. Pani dyrektor Wydzia艂u o艣wiaty, kultury, sportu i turystyki Wioletta Balcerzyk wyja艣ni艂a, i偶 przyznane dofinansowanie nie b臋dzie mog艂o by膰 wy偶sze ni偶 czesne za ka偶dy semestr nauki. Ponadto kierunek wybrany przez nauczyciela b臋dzie musia艂 by膰 zgodny z aktualnymi potrzebami szko艂y.
Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
W dalszej cz臋艣ci posiedzenia Zarz膮du Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wynik贸w II otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2018r. Pani dyrektor wydzia艂u o艣wiaty, kultury, sportu i turystyki Wioletta Balcerzyk wyja艣ni艂a, i偶 w bud偶ecie Powiatu Pyrzyckiego na rok 2018 przewidziano kwot臋 50.000 z艂 na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2018 roku, z kt贸rej w I konkursie rozdysponowano kwot臋 41.400 z艂, pozosta艂a niewykorzystana pula 艣rodk贸w w kwocie 8.600 z艂 zosta艂a rozdysponowana w II otwartym konkursie ofert na realizacj臋 w 2018 roku zada艅 publicznych.
Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad 3
Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Powiatu Pyrzyckiego - Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie.
Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad 4
Wicestarosta poinformowa艂 o planach obchod贸w z okazji 20 - lecia samorz膮du powiatowego


Na tym spotkanie zako艅czono. Wicestarosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Piotr Kowalski

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-07-30 08:06:00
Data ostatniej modyfikacji : 2018-07-30 08:06:00
Liczba wy艣wietle艅 : 745licznik odwiedzin: 12483050