logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Zapytanie ofertowe

Modernizacja przyszkolnego boiska lekkoatletycznego

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie boiska trawiastego

Post臋powanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z p贸藕niejszymi zmianami)
warto艣膰 zam贸wienia nie przekracza wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci kwoty 30000 euro

Dotyczy zadania: Modernizacja przyszkolnego boiska lekkoatletycznego

Zamawiaj膮cy: Powiat Pyrzycki; ul. Lipia艅ska 4; 74 - 200 Pyrzyce

1. Opis przedmiotu zam贸wienia
1.1 Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie boiska trawiastego w miejsce istniej膮cego boiska asfaltowego wraz z zakupem i monta偶em 2 bramek do pi艂ki no偶nej, 2 obr臋czy do pi艂ki koszykowej oraz pi艂kochwyt贸w w miejscowo艣ci Pyrzyce; ul. S艂owackiego 1; 74 - 200 Pyrzyce na dzia艂ce nr 117 obr臋b 0012 wraz z uporz膮dkowaniem terenu.

Boisko o wymiarach ok. 17 m na 35 m i powierzchni ok. 595 m2

W ramach zam贸wienia nale偶y wykona膰:
a) prace przygotowawcze - roboty ziemne
. demonta偶 istniej膮cych obr臋czy do pi艂ki koszykowej oraz bramek do pi艂ki no偶nej;
. zerwanie nawierzchni asfaltowej;
. wyw贸z gruzu;
. uporz膮dkowanie terenu i przygotowanie do nowej nawierzchni;
. wykonanie odwodnienia;
. wykonanie podbudowy pod now膮 nawierzchni臋 trawiast膮;
. korytowanie powierzchni pod boisko i uzupe艂nienie ziemi膮;
. nawiezienie ziemi pod now膮 nawierzchni臋 min. 5 cm;
. wypoziomowanie boiska i rozgarni臋cie ziemi;
. zakup, posianie trawy oraz jej uwa艂owanie;
b) prace monta偶owe
. zakup i monta偶 2 bramek do pi艂ki no偶nej
. zakup i monta偶 2 obr臋czy do pi艂ki koszykowej;
. monta偶 1 kompletu pi艂kochwyt贸w (od ulicy Sportowej)
c) dodatkowe wymagania
. uporz膮dkowanie terenu po zako艅czeniu prac;
. piel臋gnacj臋 posianej trawy wraz z podlewaniem do chwili jej wyro艣ni臋cia - min. 3 koszenia

1.2. W ramach przedmiotowego zam贸wienia Oferent przedstawi cen臋 brutto za wykonanie przedmiotu zam贸wienia.
1.3. Wymagana jest wizja w terenie w celu ustalenia warunk贸w wykonywania rob贸t.

2. Termin realizacji zam贸wienia
Zamawiaj膮cy wymaga, aby przedmiot zam贸wienia zosta艂 wykonany w terminie nie d艂u偶szym ni偶 45 dni od dnia podpisania umowy.
Uwaga!
Trawa musi zosta膰 posiana nie p贸藕niej ni偶 do dnia 1 wrze艣nia 2018 r.

3. Warunki p艂atno艣ci
Przelew na wskazany rachunek bankowy na podstawie prawid艂owo wystawionej faktury VAT w terminie do 30 dni od daty wp艂ywu do siedziby Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

4. Warunki udzia艂u oferenta w post臋powaniu
O udzielenie Zam贸wienia mo偶e ubiega膰 si臋 Wykonawca, kt贸ry:
a) posiada uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli obowi膮zuj膮ce przepisy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅.
b) posiada niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuje potencja艂em technicznym do wykonania zam贸wienia.
c) zamawiaj膮cy ma prawo do wykluczenia z post臋powania Oferent贸w, kt贸rzy nie spe艂niaj膮 warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu. Wykluczenie Oferenta b臋dzie jednoznaczne z odrzuceniem z艂o偶onej przez niego oferty.

5. Wykaz dokument贸w jakie powinni dostarczy膰 Oferenci:
. formularz ofertowy
. wykaz us艂ug

6. Miejsce, termin i forma sk艂adania ofert
Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach; ul. Lipia艅ska 4; 74 - 200 Pyrzyce w terminie do dnia 27.07.2018 do godz 900 w zamkni臋tej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: Modernizacja przyszkolnego boiska lekkoatletycznego - nie otwiera膰 przed 27.07.2018 godz. 900".
Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiaj膮cy skontaktuje si臋 z Oferentem, kt贸ry z艂o偶y艂 najkorzystniejsz膮 ofert臋 w celu om贸wienia szczeg贸艂贸w.

7. Informacje dodatkowe
a) oferty, kt贸re wp艂yn膮 niekompletne lub po terminie sk艂adania ofert nie b臋d膮 rozpatrywane.
b) wykonawcom, kt贸rzy nie zostali wybrani dokumenty nie zostan膮 zwr贸cone.
c) zam贸wienie b臋dzie udzielone zgodnie z zasad膮 konkurencyjno艣ci i nie podlega przepisom Prawo zam贸wie艅 publicznych. Zapytanie zosta艂o umieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach celem wybrania najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe s艂u偶y rozeznaniu rynku i nie zobowi膮zuje Zamawiaj膮cego do udzielenia Zam贸wienia.

8. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami
Anna Zasadzi艅ska tel. 602 791 925


TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF371.4 KB POBIERZwynik post臋powania2018-08-03 11:36:34256

Autor : Anna Zasadzi艅ska
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-07-13 09:11:18
Data ostatniej modyfikacji : 2018-07-13 09:11:18
Liczba wy艣wietle艅 : 808licznik odwiedzin: 11796859