logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XLV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

PORZ膭DEK OBRAD XLV SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO na dzie艅 27 czerwca 2018 roku godz. 12.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD
XLV SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
na dzie艅 27 czerwca 2018 roku

godz. 12.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z XLIII nadzwyczajnej sesji oraz XLIV sesji Rady Powiatu.

4. "WOLNA TRYBUNA" DLA BURMISTRZ脫W I W脫JT脫W GMIN POWIATU PYRZYCKIEGO.

5. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Projekt uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania bud偶etu powiatu pyrzyckiego za rok 2017 (proj. Nr 211);
a) Sprawozdanie finansowe Powiatu Pyrzyckiego za 2017 r.;
b) Sprawozdanie z wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2017 wraz z opini膮 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie;
c) Informacja o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego za rok 2017;
d) Opinie sta艂ych komisji Rady;
e) Dyskusja;
f) Podj臋cie uchwa艂y.

8. Projekt uchwa艂y w sprawie absolutorium dla Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego (proj. nr 212);
a) Wniosek Komisji Rewizyjnej;
b) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej;
c) Dyskusja;
d) Podj臋cie uchwa艂y.

9. Pomoc spo艂eczna na terenie powiatu;
a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
b) Centrum Plac贸wek Opieku艅czo - Wychowawczych w Pyrzycach,
c) Zesp贸艂 ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci,
d) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym Ko艂o w Pyrzycach,
e) Dom Pomocy Spo艂ecznej.

. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.

10. Ocena zasob贸w pomocy spo艂ecznej;
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie informacji.

11. Stan przygotowa艅 do wakacji pod wzgl臋dem bezpiecze艅stwa oraz przygotowa艅 do rozpocz臋cia roku szkolnego 2018/19;
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie informacji.

12. Projekt uchwa艂y w sprawie przyj臋cia "Programu Ochrony 艢rodowiska dla Powiatu Pyrzyckiego na lata 2018-2021 z perspektyw膮 do roku 2025" (proj. Nr 209);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

13. Projekt uchwa艂y w sprawie zawarcia z Gmin膮 Przelewice porozumienia dotycz膮cego powierzenia przez Powiat Pyrzycki wykonania zadania publicznego (proj. Nr 210);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

14. Projekt uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018 (proj. Nr 213);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.
17. Zamkni臋cie obrad XLV sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.


PRZEWODNICZ膭CY RADY
RYSZARD BERDZIK
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-06-13 13:08:36
Data ostatniej modyfikacji : 2018-06-13 13:08:36
Liczba wy艣wietle艅 : 770licznik odwiedzin: 12434880