logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
Protok贸艂 nr 14/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r.Protok贸艂 nr 14/2018
z dnia 5 kwietnia 2018 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e uchwa艂膮 dokonuje si臋 przeniesienia 艣rodk贸w z dzia艂u 855, rozdzia艂 85508-rodziny zast臋pcze do dzia艂u 852, rozdzia艂 85218-powiatowe centra pomocy rodzinie z godnie z wnioskiem dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przyj臋tym przez Zarz膮d na poprzednim posiedzeniu. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiat Pyrzyckiego w sprawie og艂oszenia II otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w 2018 roku zada艅 publicznych. Na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz ochron臋 i promocj臋 zdrowia przeznaczono kwot臋 5 600 z艂. Termin sk艂adania ofert konkursowych ustalono do 30 kwietnia 2018 r. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiat Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia zgody na lokalizacj臋 sieci wodoci膮gowej i kanalizacji sanitarnej na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 119/2 obr臋b 12 miasta Pyrzyce oraz udzielenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane. Planowana jest rozbudowa sieci wodoci膮gowej i kanalizacji sanitarnej przechodz膮cej przez nieruchomo艣膰, na kt贸rej znajduje si臋 Starostwo. Kosztami za zaj臋cie nieruchomo艣ci, w celu realizacji inwestycji zostanie obci膮偶ony inwertor. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i podj膮艂 uchwa艂臋
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.
Marek Kiba艂a g艂贸wny specjalista ds. kontroli przedstawi艂 protok贸艂 kontroli
w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach. Wynik kontroli potwierdzi艂 trudn膮 sytuacj臋 materialn膮 i finansow膮 jednostki oraz pog艂臋biaj膮ce si臋 zaniedbania.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiat Pyrzyckiego w sprawie rozwi膮zania umowy o zarzadzanie. Na podstawie negatywnej oceny pracy zarz膮dzaj膮cego, rozwi膮zuje si臋 umow臋 o zarz膮dzanie Szpitalem Powiatowym
w Pyrzycach z Iwon膮 Zibrowski膮-Os贸ch, z 14 dniowym wypowiedzeniem. Na podj臋cie tej decyzji z艂o偶y艂y si臋 negatywne oceny sprawozda艅 za II, III i IV kwarta艂 2017 r., utrzymywanie si臋 zobowi膮za艅 wymagalnych powoduj膮ce utrat臋 p艂ynno艣ci finansowej jednostki, straty finansowe na oddzia艂ach pomimo ich bardzo wysokiego ob艂o偶enia, nie realizowanie zalece艅 pokontrolnych, brak nadzoru nad realizacj膮 procedur medycznych, nie realizowanie ustale艅 dotycz膮cych rozwoju szpitala. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 6.
Starosta poprosi艂 Krzysztofa Jastrz臋bskiego Powiatowego Rzecznika Konsument贸w, aby przedstawi艂 sprawozdanie ze swojej dzia艂alno艣ci w roku 2017. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Tomasz Tyczkowski przedstawi艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o stanie bezpiecze艅stwa w powiecie pyrzyckim i informacj臋 z dzia艂alno艣ci w roku 2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdania w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-04-25 13:52:25
Data ostatniej modyfikacji : 2018-04-25 13:52:25
Liczba wy艣wietle艅 : 633licznik odwiedzin: 12482963