logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XLIV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

PORZ膭DEK OBRAD XLIV SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO na dzie艅 18 kwietnia 2018 roku godz. 12.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD
XLIV SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
na dzie艅 18 kwietnia 2018 roku

godz. 12.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z XLII sesji Rady Powiatu.

4. "WOLNA TRYBUNA" DLA BURMISTRZ脫W I W脫JT脫W GMIN POWIATU PYRZYCKIEGO.

5. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Stan bezpiecze艅stwa w powiecie pyrzyckim, sprawozdania przedstawiaj膮:
a. Komisja Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego;
b. Powiatowe Centrum Zarz膮dzania Kryzysowego,
c. Komendant Powiatowy Policji,
d. Prokurator Rejonowy,
e. Komendant Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej;
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie informacji.

8. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich;
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.

9. Informacja z dzia艂alno艣ci w 2017 r.
a) Powiatowego Lekarza Weterynarii,
b) Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia oraz Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie informacji.
10. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Rzecznika Konsument贸w za
2017 r.;
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.

11. Projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w 2018 roku (proj. Nr 204);
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

12. Projekt uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018 (proj. Nr 205);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

13. Projekt uchwa艂y w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiat Pyrzycki na lata 2014 - 2020 (proj. Nr 206);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

14. Rozpatrzenie skargi nr 2/18;
. Projekt uchwa艂y przedstawia Komisja Rewizyjna;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.
17. Zamkni臋cie obrad XLIV sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.

PRZEWODNICZ膭CY RADY
RYSZARD BERDZIK
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-04-10 09:02:36
Data ostatniej modyfikacji : 2018-04-10 09:02:36
Liczba wy艣wietle艅 : 690licznik odwiedzin: 12434989