logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XLIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

PORZ膭DEK OBRAD XLIII NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO na dzie艅 13 kwietnia 2018 roku godz. 8.00 sala konferencyjna nr 12 Starostwa Powiatowego w Pyrzycach


PORZ膭DEK OBRAD
XLIII NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
na dzie艅 13 kwietnia 2018 roku

godz. 8.00 sala konferencyjna nr 12 Starostwa Powiatowego w Pyrzycach


1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Informacja z realizacji zada艅 statutowych Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, w szczeg贸lno艣ci informacja o sytuacji: kadrowej, jako艣ci us艂ug, remont贸w i inwestycji oraz finansowej. Informacje przedstawiaj膮:
a. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach,
b. Przewodnicz膮cy Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego,
c. Dyskusja.

5. Projekt uchwa艂y w sprawie zobowi膮zania Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do przedstawienia Radzie Powiatu Pyrzyckiego pisemnego stanowiska nt. sprawozdania z realizacji "Kierunk贸w rozwoju Szpitala Powiatowego w Pyrzycach na lata 2016 - 2026".
a. Projekt uchwa艂y,
b. Dyskusja,
c. G艂osowanie.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski.

8. Zamkni臋cie obrad XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.

PRZEWODNICZ膭CY RADY
RYSZARD BERDZIK
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-04-10 09:00:13
Data ostatniej modyfikacji : 2018-04-10 09:00:13
Liczba wy艣wietle艅 : 718licznik odwiedzin: 12479164