logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
Protok贸艂 nr 12/2018 z dnia 21 marca 2018 r.Protok贸艂 nr 12/2018
z dnia 21 marca 2018 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o dofinansowanie wykonania pomieszczenia socjalnego w internacie Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU. Wynajmowanie pomieszcze艅 mieszkalnych wi膮偶e si臋 z konieczno艣ci膮 zapewnienia odpowiednich warunk贸w socjalni zgodnych z zasadami bhp. W internacie brakuje pomieszczenia do samodzielnego przygotowywania posi艂k贸w oraz prania. Powoduje to, 偶e poszukuj膮cy zakwaterowania cz臋sto rezygnuj膮 z oferty Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU. Cz臋艣膰 prac remontowych zostanie wykonana przez pracownik贸w szko艂y, a pozosta艂e wydatki,
w tym zakup urz膮dze艅, oszacowano na kwot臋 45 tys. z艂. Zarz膮d wyrazi zgod臋 na dofinansowanie tej inwestycji w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 dwa wnioski o dokonanie zmian w planie wydatk贸w. Pierwszy wniosek dotyczy艂 zwi臋kszenia wydatk贸w Starostwa o kwot臋 78 tys. z艂 stanowi膮ca transz臋 dotacji na realizacj臋 programu "Za 偶yciem" i przekazania jej Specjalnemu O艣rodkowi Szkolno-Wychowawczemu, kt贸ry jest realizatorem programu. Drugi wniosek dotyczy艂 przesuni臋cia kwoty 92 380,98 z艂 ze Starostwa do Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU na zapewnienie wk艂adu w艂asnego w projekcie "Dzi艣 zagraniczna praktyka - jutro zawodowy sukces". Zako艅czenie projektu nast膮pi 30 czerwca 2018 r., a jego rozliczenie musi nast膮pi膰 w ci膮gu 60 dni. Po rozliczeniu projektu r贸wnie偶 wk艂ad w艂asny zostanie zwr贸cony. Zarz膮d wyrazi zgod臋 na realizacj臋 obu wniosk贸w w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownych uchwa艂.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018. Do bud偶etu wprowadza si臋 dotacje w 艂膮cznej wysoko艣ci 13 084,30 z艂 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej i dla Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018. Uchwa艂膮 dokonuje si臋 przesuni臋cia kwoty 45 tys. z艂 z rezerwy na dofinansowanie wykonania pomieszczenia socjalnego w internacie Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU oraz kwoty Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 drug膮 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018. Dotyczy艂a ona 艣rodk贸w pochodz膮cych z Unii Europejskiej. Dokonuje si臋 przesuni臋cia kwoty 56 tys. z艂
w ramach finansowania projektu "Wsparcie szk贸艂 i plac贸wek prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorz膮dowego Pyrzyce+" oraz przesuni臋cia kwoty 92 380,98 z艂 ze Starostwa do Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU na zapewnienie wk艂adu w艂asnego w projekcie "Dzi艣 zagraniczna praktyka - jutro zawodowy sukces". Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 w sprawie wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego w 2018 roku. Informacja okre艣la艂a kwoty przypadaj膮ce miesi臋cznie na jednego wychowanka wymagaj膮cego stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a tak偶e z upo艣ledzeniem umys艂owym w stopniu g艂臋bokim oraz
z upo艣ledzeniem umys艂owym z niepe艂nosprawno艣ciami sprz臋偶onymi, na jedno dziecko obj臋te wczesnym wspomaganiem rozwoju, na jednego wychowanka m艂odzie偶owego o艣rodka socjoterapii oraz na jednego ucznia specjalnego gimnazjum i szko艂y podstawowej. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania cz艂onk贸w Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego
w Pyrzycach. W sk艂ad Rady wchodzi 14 os贸b, 8 przedstawicieli organizacji pozarz膮dowych i 6 przedstawicieli samorz膮du powiatowego. W celu wy艂onienia przedstawicieli organizacji pozarz膮dowych zosta艂y przeprowadzone wybory,
a przedstawiciele samorz膮du zostali wskazani stosownymi uchwa艂ami. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-04-03 10:58:00
Data ostatniej modyfikacji : 2018-04-03 10:58:00
Liczba wy艣wietle艅 : 728licznik odwiedzin: 12475295