logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
Protok贸艂 nr 10/2018 z dnia 13 marca 2018 r.Protok贸艂 nr 10/2018
z dnia 13 marca 2018 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obr臋bu geodezyjnego Za艂臋偶e w gminie Kozielice. Obszar planu obejmuje 53,44 ha. Przedmiotem planu jest ustalenie zasad zagospodarowania teren贸w mieszkaniowych, us艂ugowych, mieszkalno-us艂ugowych, turystycznych, sportu
i rekreacji, teren贸w zielonych wraz z obs艂ug膮 w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej. Samorz膮d powiatowy nie planuje na tym terenie realizacji zada艅 powiatowych, dlatego Zarz膮d uzgodni艂 projekt i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-04-03 10:57:18
Data ostatniej modyfikacji : 2018-04-03 10:57:18
Liczba wy艣wietle艅 : 653licznik odwiedzin: 12462711