logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
Protok贸艂 nr 9/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.Protok贸艂 nr 9/2018
z dnia 28 lutego 2018 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e zmiany polegaj膮 na przesuni臋ciu 艣rodk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami g艂贸wnie zwi膮zanymi z rozliczeniem kwalifikacji wojskowej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie dopuszczenia zap艂aty nale偶no艣ci stanowi膮cych dochody bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego instrumentem p艂atniczym. W ramach programu upowszechniania p艂atno艣ci bezgot贸wkowych w administracji publicznej Powiat mo偶e skorzysta膰
z mo偶liwo艣ci wprowadzenia nieodp艂atnie jednego terminalu p艂atniczego w Starostwie Powiatowym. Planuje si臋 wykorzystanie terminalu p艂atniczego w Wydziale Dr贸g i Komunikacji, gdzie jest najwi臋ksza liczba klient贸w dokonuj膮cych op艂at za rejestracj臋 pojazd贸w. System zap艂aty nale偶no艣ci powiatu kart膮 p艂atnicz膮, lub p艂atno艣ci膮 mobiln膮 przy u偶yciu telefonu, na kt贸rych to instrumentach przechowywany jest pieni膮dz elektroniczny, uzupe艂ni艂by katalog istniej膮cych sposob贸w regulowania zobowi膮za艅, takich jak zap艂ata got贸wk膮 w kasie urz臋du oraz bezgot贸wkowo na podstawie polecenia przelewu, powoduj膮c unowocze艣nienie i usprawnienie realizacji p艂atno艣ci na rzecz Powiatu Pyrzyckiego i popraw臋 jako艣ci obs艂ugi mieszka艅c贸w przez Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zaliczkowe przekazanie 艣rodk贸w na realizacj臋 projektu "Wsparcie szk贸艂 i plac贸wek prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorz膮dowego Pyrzyce+". W zwi膮zku
z przed艂u偶aj膮c膮 si臋 weryfikacj膮 wniosku o p艂atno艣膰 za listopad i grudzie艅 2017 r., odwlekaj膮c膮 przekazanie kolejnej transzy 艣rodk贸w wnioskuje si臋 o zaliczkowe przekazanie kwoty 65 000 z艂 na bie偶膮ce funkcjonowanie projektu w marcu 2018 r. Zwrot tej kwoty nast膮pi w momencie otrzymania kolejnej transzy dotacji. Skarbnik doda艂, 偶e wnioskowana kwota nie stanowi zagro偶enia dla p艂ynno艣ci finansowej Powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przyj臋cia "Programu Ochrony 艢rodowiska dla Powiatu Pyrzyckiego na lata 2018-2021 z perspektyw膮 do roku 2025". Cz艂onkowie Zarz膮du otrzymali wcze艣niej program i zapoznali si臋 z jego tre艣ci膮. Projekt uchwa艂y zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 informacje przygotowane pod obrady Rady Powiatu Pyrzyckiego na sesji w marcu 2018 r.: Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Urz臋du Pracy - realizacja Powiatowego programu przeciwdzia艂ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz wsp贸艂praca ze szko艂ami, z firmami i szko艂ami wy偶szymi, zmierzaj膮ca do kszta艂cenia uczni贸w wg zapotrzebowania rynku pracy; informacj臋 Wojew贸dzkiego Inspektora Ochrony 艢rodowiska o stanie 艣rodowiska na terenie Powiatu Pyrzyckiego; raport z wykonania Programu Ochrony 艢rodowiska Powiatu Pyrzyckiego na lata 2012-2015 z perspektyw膮 do roku 2017; informacj臋 o pozyskaniu przez Starostwo i jednostki organizacyjne funduszy zewn臋trznych - wykaz program贸w, do kt贸rych z艂o偶ono wnioski oraz sprawozdanie z realizacji programu wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2017. Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione informacje w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-04-03 10:56:15
Data ostatniej modyfikacji : 2018-04-03 10:56:15
Liczba wy艣wietle艅 : 657licznik odwiedzin: 12475500