logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XLII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

PORZ膭DEK OBRAD XLII SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO na dzie艅 14 marca 2018 roku godz. 12.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD
XLII SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
na dzie艅 14 marca 2018 roku


godz. 12.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach


1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z XLI sesji Rady Powiatu.

4. "WOLNA TRYBUNA" DLA BURMISTRZ脫W I W脫JT脫W GMIN POWIATU PYRZYCKIEGO.

5. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Informacja Wojew贸dzkiego Inspektora Ochrony 艢rodowiska o stanie 艣rodowiska na terenie Powiatu Pyrzyckiego;
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie informacji.

8. Raport z wykonania "Programu ochrony 艣rodowiska dla powiatu pyrzyckiego aktualizacja na lata 2012 - 2015 z perspektyw膮 do roku 2017";
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie raportu.9. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach - realizacja Powiatowego Programu Przeciwdzia艂ania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy. Wsp贸艂praca ze szko艂ami, firmami i szko艂ami wy偶szymi zmierzaj膮ca do kszta艂cenia uczni贸w wg zapotrzebowania na rynku pracy za 2017 rok;
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.

10. Informacja o pozyskaniu przez Starostwo i jednostki organizacyjne funduszy zewn臋trznych - wykaz realizowanych projekt贸w;
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.

11. Sprawozdanie z realizacji Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2017;
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.

12. Projekt uchwa艂y w sprawie wskazania cz艂onk贸w Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Pyrzycach (proj. Nr 200);
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.13. Projekt uchwa艂y w sprawie przyj臋cia "Programu Ochrony 艢rodowiska dla Powiatu Pyrzyckiego na lata 2018 - 2021 z perspektyw膮 do roku 2025 (proj. Nr 201);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

14. Projekt uchwa艂y w sprawie dopuszczenia zap艂aty nale偶no艣ci stanowi膮cych dochody bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego instrumentem p艂atniczym (proj. Nr 202);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

15. Projekt uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skargi nr 1/18 z dnia 26 stycznia 2018 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego (proj. Nr 203);
. Projekt przedstawia Komisja Rewizyjna;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.
18. Zamkni臋cie obrad XLII sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.PRZEWODNICZ膭CY RADY
RYSZARD BERDZIK
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-03-06 14:04:01
Data ostatniej modyfikacji : 2018-03-06 14:04:01
Liczba wy艣wietle艅 : 770licznik odwiedzin: 12479176