logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
Protok贸艂 nr 4/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.Protok贸艂 nr 4/2018
z dnia 24 stycznia 2018 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne powiatu osi膮ganych przez nie w 2018 r. dochod贸w stanowi膮cych doch贸d bud偶etu powiatu. Uchwa艂a zobowi膮zuje si臋 jednostki organizacyjne powiatu do przekazywania w roku 2018 osi膮ganych dochod贸w stanowi膮cych dochody bud偶etu powiatu, w terminie do 5-tego dnia roboczego miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym dochody zosta艂y osi膮gni臋te. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przekazania dyrektorom jednostek bud偶etowych niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 w planie wydatk贸w. Uchwa艂膮 upowa偶nia si臋 dyrektor贸w jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w jednostki na rok 2018 pomi臋dzy paragrafami w ramach tego samego rozdzia艂u klasyfikacji bud偶etowej. Upowa偶nienie nie obejmuje zmian dotycz膮cych
搂 401 - wynagrodzenia osobowe pracownik贸w, 搂 605 - wydatki inwestycyjne jednostek bud偶etowych oraz 搂 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud偶etowych, kt贸rych dyrektor jednostki mo偶e dokona膰 po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarz膮du. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zmian臋 w planie wydatk贸w Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU. Wnioskuje si臋 o przesuni臋cie kwoty 419,90 z艂
z paragrafu 4307 zakup us艂ug pozosta艂ych do paragrafu 4017 wynagrodzenia osobowe z przeznaczeniem na finansowanie zaj臋膰 z przygotowania j臋zykowego uczni贸w wyje偶d偶aj膮cych na sta偶 do Hiszpanii w ramach projektu "Dzi艣 zagraniczna praktyka - jutro zawodowy sukces". Zarz膮d, w oparciu o podj臋t膮 uchwa艂臋 w sprawie przekazania dyrektorom jednostek bud偶etowych niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 w planie wydatk贸w, wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dr贸g gminnych. Do kategorii dr贸g gminnych zalicza si臋 dwie dzia艂ki drogowe po艂o偶one na terenie gminy Bielice. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.

Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o przygotowywaniach do podpisania umowy na realizacj臋 projektu "Nowoczesna szko艂a - nowoczesny pracownik. Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Pyrzyckim do rynku pracy". Projekt b臋dzie prowadzony w Zespole Szk贸艂 nr 2 CKU w latach 2018-2019. Warto艣膰 projektu to ok. 2,6 miliona z艂. Dokumenty przekazane do Urz臋du Wojew贸dzkiego wymagaj膮 uzupe艂nienia o uchwa艂臋 uwzgl臋dniaj膮ca finansowanie projektu w okresie d艂u偶szym ni偶 jeden rok. Andrzej Wabi艅ski wyja艣ni艂, 偶e konieczne b臋dzie podj臋cie uchwa艂y o zmianie wieloletniej prognozy finansowej. W trakcie dyskusji rozwa偶ano kwestie formalne zwi膮zane z finansowaniem tego projektu i zapisy konieczne
w umowie, umo偶liwiaj膮ce bezproblemowe przep艂ywy 艣rodk贸w finansowych w trakcie realizacji projektu. Przed przygotowaniem uchwa艂y o zmianie wieloletniej prognozy finansowej odb臋d膮 si臋 jeszcze konsultacje z Urz臋dem Wojew贸dzkim i Regionaln膮 Izb膮 Obrachunkow膮 w celu uzyskania pisemnego potwierdzenia przekazywania zaliczek do bud偶etu powiatu.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-02-26 15:32:06
Data ostatniej modyfikacji : 2018-02-26 15:32:06
Liczba wy艣wietle艅 : 709licznik odwiedzin: 12475431