logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
Protok贸艂 nr 3/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r.Protok贸艂 nr 3/2018
z dnia 17 stycznia 2018 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia rozk艂adu godzin pracy aptek og贸lnodost臋pnych na terenie powiatu pyrzyckiego w 2018 r. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. Prawo farmaceutyczne, rada powiatu uchwala rozk艂ad na ka偶dy rok. Projekt zosta艂 zaopiniowany przez burmistrz贸w i w贸jt贸w gmin z terenu powiatu pyrzyckiego oraz samorz膮d aptekarski. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do opiniowania ofert z艂o偶onych w otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2018 r. W sk艂ad komisji zostali zaproponowani: Wioletta Balcerzyk, Bart艂omiej Kr贸likowski, Teresa Mamos, Mariusz Marek Przybylski i Beata Kwiecie艅. Zarz膮d zatwierdzi艂 kandydatury i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 informacje przygotowane na najbli偶sz膮 sesj臋 Rady Powiatu Pyrzyckiego: sprawozdanie za rok 2017 z wykonanych zada艅 przez: Geodet臋 Powiatowego; Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej; Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego; Wydzia艂 Architektury i Budownictwa; Wydzia艂 Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami; Wydzia艂 Dr贸g i Komunikacji oraz sprawozdanie Starosty z przeprowadzonych kontroli w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach organizacyjnych w roku 2017 (kontrole wewn臋trzne i zewn臋trzne). Zarz膮d przyj膮艂 informacje w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-02-26 15:31:42
Data ostatniej modyfikacji : 2018-02-26 15:31:42
Liczba wy艣wietle艅 : 702licznik odwiedzin: 12463431