logo
logo
Jednostki Organizacyjne » og艂oszenia o pracy
nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze

na stanowisko geodety w Powiatowym O艣rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w PyrzycachOG艁OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE
M艁ODSZY GEODETA

w Powiatowym O艣rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Pyrzycach

Dyrektor Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach og艂asza otwarty i konkurencyjny nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze m艂odszy geodeta w PODGiK
w Pyrzycach, 74-200 Pyrzyce, ul. G艂owackiego 22.
1. Wymagania niezb臋dne:

1) obywatelstwo polskie z zastrze偶eniem art. 11 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz膮dowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458),
2) pe艂na zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych oraz korzystanie z pe艂ni praw publicznych,
3) niekaralno艣膰 za przest臋pstwa pope艂nione umy艣lnie,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wysoki poziom kultury osobistej,
6) wykszta艂cenie 艣rednie geodezyjne lub wy偶sze geodezyjne
7) wymagany sta偶 pracy w O艣rodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
2 lata przy wykszta艂ceniu 艣rednim geodezyjnym
1 rok przy wykszta艂ceniu wy偶szym geodezyjnym
8) znajomo艣膰 prawa geodezyjnego i kartograficznego, przepis贸w technicznych
obowi膮zuj膮cych w geodezji, prawa administracyjnego,
7) umiej臋tno艣膰 obs艂ugi urz膮dze艅 biurowych, w tym bieg艂a obs艂uga komputera,
8) umiej臋tno艣膰 komunikacji z interesantem.

2. Wymagania dodatkowe:

1) zdolno艣ci organizacyjne, dok艂adno艣膰, rzetelno艣膰,
2) umiej臋tno艣膰 pracy w zespole,
3) znajomo艣膰 modu艂u GEO-INFO Mapa jako narz臋dzia do aktualizacji zasob贸w numerycznych, GEO-INFO O艣rodek jako narz臋dzia w zakresie zarz膮dzania zasobami, udost臋pniana zasobu,
4) uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji
i kartografii.

3. Zakres wykonywanych zada艅 na stanowisku:

1) udost臋pnianie materia艂贸w zasobu dla os贸b fizycznych i instytucji,
2) udost臋pnianie materia艂贸w znajduj膮cych si臋 w zasobie wykonawcom zg艂oszonych prac geodezyjnych i kartograficznych,
3) wydawanie licencji okre艣laj膮cych uprawnienia podmiotu dotycz膮ce mo偶liwo艣ci wykorzystywania udost臋pnianych materia艂贸w zasobu,
4) ustalanie wysoko艣ci nale偶nych op艂at,
5) techniczne w艂膮czanie przyj臋tych do zasobu prac geodezyjnych,
6) informatyzacja opracowa艅 przyj臋tych do zasobu,
7) analiza materia艂贸w stanowi膮cych zas贸b PODGiK na potrzeby post臋powa艅 prowadzonych przez Geodet臋 Powiatowego
8) za艂atwianie przydzielonych wp艂yw贸w korespondencyjnych i spraw zgodnie z KPA.

4. Warunki pracy na stanowisku:

1) praca umys艂owa przy monitorze ekranowym powy偶ej 4 godzin,
2) konieczno艣膰 koncentracji uwagi podczas wykonywania pracy,
3) istnieje potrzeba przemieszczania si臋 po schodach.
4) zatrudniona osoba, o kt贸rej mowa w art.16 ust.3 ustawy o pracownikach samorz膮dowych, podejmuj膮ca prac臋 na stanowisku urz臋dniczym po raz pierwszy, b臋dzie skierowana do odbycia s艂u偶by przygotowawczej, kt贸ra ko艅czy si臋 egzaminem
5) pierwsza umowa zostanie zawarta na okres 3 miesi臋cy z mo偶liwo艣ci膮 p贸藕niejszego zatrudnienia na czas nieokre艣lony
5. Wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych
Informuj臋, 偶e w miesi膮cu styczniu 2018r. w Powiatowym O艣rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej nie by艂y zatrudnione osoby niepe艂nosprawne w rozumieniu ustawy
o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych

6. Wymagane dokumenty:

1) 偶yciorys CV, powinien by膰 opatrzony podpisem i o艣wiadczeniem kandydata
o tre艣ci "Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezb臋dnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r poz. 922)
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy w wersji dla osoby ubiegaj膮cej si臋 o zatrudnienie (Dz.U. z 2006 Nr 125, poz.869)
4) kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych to偶samo艣膰,
5) kopie dokument贸w potwierdzaj膮ce wykszta艂cenie i dodatkowe kwalifikacje,
6) kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych sta偶 pracy,
7) o艣wiadczenie o posiadaniu pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych i korzystaniu z pe艂ni praw publicznych,
8) o艣wiadczenie o niekaralno艣ci ( przed zatrudnieniem wymagane b臋dzie za艣wiadczenie
z Krajowego Rejestru Karnego),

7. Miejsce i termin z艂o偶enia dokument贸w:

Ofert臋 i wszystkie wymagane dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 osobi艣cie lub przes艂a膰 na adres:
Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach
ul. G艂owackiego 22, 74-200 Pyrzyce,
w zamkni臋tej kopercie z dopiskiem "Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze "
w terminie do dnia 19 lutego 2018 r. do godz.16.00
(decyduje data faktycznego wp艂ywu do siedziby PODGiK).

8. Informacje dodatkowe:

1) oferty, kt贸re wp艂yn膮 niekompletne lub po up艂ywie terminu do ich sk艂adania
nie b臋d膮 rozpatrywane,

2) bli偶sze informacje mo偶na uzyska膰 pod nr telefonu: (91) 8811392

3) Zakwalifikowani kandydaci zostan膮 telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Brak odpowiedzi jest r贸wnoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.

4) Informacje o wynikach naboru umieszczona b臋dzie na tablicy informacyjnej w budynku Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.pyrzyce.pl).TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC14.4 KB POBIERZzarz膮dzenie2018-02-08 07:11:47270
.PDF76.9 KB POBIERZlista kandydat贸w2018-02-21 12:50:49299
.PDF66.5 KB POBIERZwynik naboru2018-02-26 08:57:35308

Autor : Katarzyna Antonowicz-Klimko
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-02-08 07:11:23
Data ostatniej modyfikacji : 2018-02-08 07:11:23
Liczba wy艣wietle艅 : 924licznik odwiedzin: 11429183