logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Og艂oszenie o zam贸wieniu

na przeprowadzenie kurs贸w zawodowych


OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU NR PGD/PYRZYCE/004

POST臉POWANIE PROWADZONE NA PODSTAWIE art. 138o USTAWY PRAWO ZAM脫WIE艃 PUBLICZNYCH NA US艁UGI SPO艁ECZNE, KT脫RYCH WARTO艢膯 JEST MNIEJSZA NI呕 KWOTY OKRE艢LONE w art. 138g ust. 1

na przeprowadzenie kurs贸w zawodowych


Us艂ugi szkolenia zawodowego
CPV 80530000-8

Us艂ugi szkoleniowe
80500000-9
SPORZ膭DZI艁: Kamil Zbroja

Zamawiaj膮cy:
Powiat Pyrzyce
Adres: ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce
Adres poczty elektronicznej: przetargi@kamilzbroja.eu
Strona internetowa: www.pyrzyce.pl
Numer telefonu: 500 205 198;
Numer faksu: 598413349;
Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣膰 sk艂adania ofert cz臋艣ciowych. Ka偶dy z Wykonawc贸w mo偶e z艂o偶y膰 ofert臋 na dowoln膮 ilo艣膰 cz臋艣ci.

I. Termin sk艂adania ofert:
Oferty nale偶y sk艂ada膰 w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 02.02.2018 roku do godziny 12:00
poczt膮 elektroniczn膮 na adres: przetargi@kamilzbroja.eu

II. Opis przedmiotu zam贸wienia:
Przedmiotem zam贸wienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kurs贸w w podziale na nast臋puj膮ce cz臋艣ci:

Cz臋艣膰 I - Kurs z zakresu stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin przy u偶yciu opryskiwaczy
1. Przedmiotem zam贸wienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu z w zakresie doradztwa dotycz膮cego 艣rodk贸w ochrony ro艣lin oraz stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin sprz臋tem naziemnym, z wy艂膮czeniem sprz臋tu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprz臋tu stosowanego w kolejnictwie
2. Czas trwania kursu: 14 godzin
3. Liczba kurs贸w: 6 艂膮cznie. 1 w roku kalendarzowym przez 6 lat - pierwszy w II kwartale 2018, ostatni (dwunasty) w II kwartale 2023 roku.
4. Planowany czas trwania: Kursy, b臋d膮 odbywa艂y si臋 co roku w latach 2018-2023
5. Ilo艣膰 uczestnik贸w/uczestniczek kursu: 12 na jednym kursie.
6. Miejsce realizacji kursu: Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 2 CKU w Pyrzycach, ul. M艂odych Technik贸w 5, woj. zachodniopomorskie.
7. Cel szkolenia: Uzyskanie za艣wiadczenia w zakresie 艣rodk贸w ochrony ro艣lin na podstawie Rozporz膮dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013, poz.554)
8. Zakres tematyczny szkolenia:
- wybrane zagadnienia w zakresie przepis贸w prawnych,
- charakterystyka i stosowanie 艣rodk贸w ochrony ro艣lin,
- integrowana ochrona ro艣lin,
- technika wykonywania zabieg贸w w ochronie ro艣lin,
- zapobieganie negatywnemu wp艂ywowi 艣rodk贸w ochrony ro艣lin na 艣rodowisko,
- BHP przy sprzeda偶y i stosowaniu 艣rodk贸w ochrony ro艣lin.
9. Ze wzgl臋du na konieczno艣膰 dopasowania termin贸w realizacji kursu do planu zaj臋膰 uczni贸w - uczestnik贸w kursu, Wykonawca wyra偶a zgod臋 na planowanie harmonogramu kursu zar贸wno w dni robocze, jak i soboty i niedziele, w godzinach od 8.00 do 20.00.
10. Zamawiaj膮cy zapewnia odpowiednie warunki do prowadzenia zaj臋膰: sal臋 wyk艂adow膮 dostosowan膮 do prowadzenia zaj臋膰, z odpowiednim o艣wietleniem, ogrzewaniem, wentylacj膮, wyposa偶on膮 w sprz臋t audiowizualny, w tym w projektor multimedialny.
11. W przypadku realizacji zagadnie艅 lub zada艅 praktycznych wymagaj膮cych zastosowania sprz臋tu, urz膮dze艅 lub aparatury specjalistycznej, kt贸rych Zamawiaj膮cy nie posiada, Wykonawca jest zobowi膮zany zapewni膰 tego rodzaju wyposa偶enie we w艂asnym zakresie.
12. Po zako艅czeniu kursu uczestnicy otrzymaj膮 dokumenty potwierdzaj膮ce jego uko艅czenie - Za艣wiadczenie o uko艅czeniu szkolenia zachowuje wa偶no艣膰 przez okres 5 lat od dnia uko艅czenia szkolenia i uprawnia u偶ytkownik贸w profesjonalnych do wykonywania zabieg贸w przy u偶yciu 艣rodk贸w ochrony ro艣lin.

Cz臋艣膰 II - Przeprowadzenie certyfikowanego KURSU KELNERSKIEGO
1. Liczba godzin: kurs obejmuje 40 godzin lekcyjnych (w tym zaj臋cia teoretyczne i praktyczne)
2. Liczba kurs贸w: 6 艂膮cznie, rocznie 1 kurs po 15 os贸b na kursie
3. Planowany czas trwania: Kurs, b臋dzie odbywa艂 si臋 co roku w latach 2018-2023
4. Zakres szkolenia:
szkolenie powinno odbywa膰 si臋 zgodnie z przyj臋tymi standardami szkolenia z zakresu kelnerstwa. Szkolenie powinno zako艅czy膰 si臋 sprawdzeniem zdobytej wiedzy i umiej臋tno艣ci
5. Wymagania:
. udost臋pnienie materia艂贸w szkoleniowych
. przeprowadzenie kursu na terenie miasta Pyrzyce w siedzibie ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach
6. Plan realizacji szkolenia - Program szkolenia okre艣laj膮cy szczeg贸艂ow膮 tematyk臋 winien by膰 opracowany zgodnie z obowi膮zuj膮cymi standardami szkolenia z zakresu kelnerstwa.
7. Ze wzgl臋du na konieczno艣膰 dopasowania termin贸w realizacji kursu do planu zaj臋膰 uczni贸w - uczestnik贸w kursu, Wykonawca wyra偶a zgod臋 na planowanie harmonogramu kursu zar贸wno w dni robocze, jak i soboty i niedziele, w godzinach od 8.00 do 20.00.
8. Materia艂y szkoleniowe - wykonawca zapewni ka偶demu z uczestnik贸w szkolenia z zakresu kelnerstwa - materia艂y szkoleniowe zwi膮zane bezpo艣rednio z zakresem szkolenia w postaci ksi膮偶ek lub skrypt贸w (w formie drukowanej). Po zako艅czeniu szkolenia w/w materia艂y przejd膮 na w艂asno艣膰 uczestnik贸w.
9. Materia艂y zu偶ywalne, akcesoria, sprz臋t - wykonawca musi zapewni膰 uczestnikom szkolenia wszelkie niezb臋dne do przeprowadzenia szkolenia materia艂y zu偶ywalne i akcesoria w szczeg贸lno艣ci zastawa sto艂owa, obrusy oraz odpowiedni program szkolenia z zakresu kelnerstwa - ka偶dy uczestnik szkolenia powinien mie膰 swobodny dost臋p do sprz臋tu, akcesori贸w i materia艂贸w szkoleniowych.
10. Uzyskane uprawnienia i dokumenty - ka偶dy uczestnik szkolenia po uzyskaniu pozytywnego wyniku sprawdzianu wiedzy i umiej臋tno艣ci otrzyma certyfikat o uko艅czeniu szkolenia z zakresu kelnerstwa.

Cz臋艣膰 III - Przeprowadzenie certyfikowanego KURSU SCRAPBOOKING
1. Liczba godzin: kurs obejmuje 8 godzin lekcyjnych (w tym zaj臋cia teoretyczne i praktyczne)
2. Liczba kurs贸w: 6 艂膮cznie, rocznie 1 kurs po 9 os贸b na kursie, w tym jeden nauczyciel
3. Planowany czas trwania: Kurs, b臋dzie odbywa艂 si臋 co roku w latach 2018-2023
4. Zakres szkolenia:
5. szkolenie powinno odbywa膰 si臋 zgodnie z przyj臋tymi standardami szkolenia z zakresu SCRAPBOOKING. Program szkolenia obejmuje nast臋puj膮ce zagadnienia:
- Wprowadzenie teoretyczne do scrapbookingu - zagadnienia zwi膮zane z histori膮 techniki, u偶yciem przyk艂adowych narz臋dzi, opisem wybranych prac, form膮 prezentacji swoich dzie艂 w Internecie.
- Zapoznanie z mo偶liwo艣ciami zastosowania scrapbookingu
- Zapoznanie z narz臋dziami i materia艂ami (papiery, dziurkacze, wykrojniki, big shot)
- Dob贸r materia艂贸w i stworzenie projektu
- Wykonanie pracy
- Samodzielne wykonanie zdobie艅 i dodatk贸w
6. Wymagania:
. udost臋pnienie materia艂贸w szkoleniowych
. przeprowadzenie kursu na terenie miasta Pyrzyce w siedzibie ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach
7. Ze wzgl臋du na konieczno艣膰 dopasowania termin贸w realizacji kursu do planu zaj臋膰 uczni贸w - uczestnik贸w kursu, Wykonawca wyra偶a zgod臋 na planowanie harmonogramu kursu zar贸wno w dni robocze, jak i soboty i niedziele, w godzinach od 8.00 do 20.00.
8. Materia艂y szkoleniowe - wykonawca zapewni ka偶demu z uczestnik贸w szkolenia z zakresu scrapbookingu - materia艂y szkoleniowe zwi膮zane bezpo艣rednio z zakresem szkolenia w postaci ksi膮偶ek lub skrypt贸w (w formie drukowanej). Po zako艅czeniu szkolenia w/w materia艂y przejd膮 na w艂asno艣膰 uczestnik贸w.
9. Materia艂y zu偶ywalne, akcesoria, sprz臋t i narz臋dzia - wykonawca musi zapewni膰 uczestnikom szkolenia wszelkie niezb臋dne do przeprowadzenia szkolenia materia艂y zu偶ywalne - ka偶dy uczestnik szkolenia powinien mie膰 swobodny dost臋p do sprz臋tu, akcesori贸w i materia艂贸w szkoleniowych.
10. Uzyskane uprawnienia i dokumenty - Po zako艅czeniu kursu uczestnicy otrzymaj膮 dokumenty potwierdzaj膮ce jego uko艅czenie - za艣wiadczenie o kt贸rym mowa w 搂 18 ust. 2 rozporz膮dzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kszta艂cenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 622) oraz certyfikat o uko艅czeniu szkolenia z zakresu kelnerstwa.

Cz臋艣膰 IV - Przeprowadzenie certyfikowanego kursu z zakresu CARVINGU dla nauczycieli
1. Liczba godzin: kurs obejmuje 8 godzin zaj臋膰 praktycznych
2. Liczba kurs贸w: 1, ilo艣膰 uczestnik贸w (nauczycieli) na kursie 3.
3. Planowany czas trwania: Kurs, b臋dzie odbywa艂 si臋 w I kwartale 2018
4. Zakres szkolenia:
szkolenie powinno obejmowa膰 praktyczn膮 nauk臋 tworzenia artystycznych dekoracji z warzyw i owoc贸w zgodnie ze standardami szkolenia carvingu na poziomie podstawowym. Szkolenie powinno zako艅czy膰 si臋 sprawdzeniem zdobytej wiedzy i umiej臋tno艣ci.
5. Wymagania:
. udost臋pnienie materia艂贸w szkoleniowych
. przeprowadzenie kursu na terenie miasta Pyrzyce w siedzibie ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach
6. Program szkolenia okre艣laj膮cy szczeg贸艂ow膮 tematyk臋 winien by膰 opracowany zgodnie z obowi膮zuj膮cymi standardami szkolenia w zakresie carvingu na poziomie podstawowym.
7. Ze wzgl臋du na konieczno艣膰 dopasowania termin贸w realizacji kursu do planu zaj臋膰 nauczycieli - uczestnik贸w kursu, Wykonawca wyra偶a zgod臋 na planowanie harmonogramu kursu zar贸wno w dni robocze, jak i soboty i niedziele, w godzinach od 8.00 do 20.00.
8. Materia艂y zu偶ywalne, akcesoria, sprz臋t - wykonawca na czas szkolenia zapewni ka偶demu z uczestnik贸w odpowiednie no偶e do carvingu oraz odpowiedni膮 ilo艣膰 i odpowiedni rodzaj owoc贸w i warzyw - zgodnie z oferowanym programem szkolenia.
9. Uzyskane uprawnienia i dokumenty - ka偶dy uczestnik szkolenia po uzyskaniu pozytywnego wyniku sprawdzianu wiedzy i umiej臋tno艣ci otrzyma certyfikat o uko艅czeniu szkolenia z zakresu carvingu na poziomie podstawowym.

Opis wsp贸lny dla wszystkich cz臋艣ci:
1. Zamawiaj膮cy mo偶e bezp艂atnie udost臋pni膰 Wykonawcom sale szkoleniowe.
2. Przedmiot zam贸wienia zostanie zrealizowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsi臋wzi臋膰 z udzia艂em 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, kt贸re stanowi膮 za艂膮cznik do niniejszego og艂oszenia.
3. Ilo艣ci godzin podane w opisie przedmiotu zam贸wienia s膮 minimalnymi ilo艣ciami.
4. Programy kurs贸w i zaj臋膰 edukacyjnych b臋d膮 wymaga艂y zatwierdzenia przez Opiekuna tre艣ci merytorycznych zaj臋膰.
5. Miejscem realizacji wszystkich kurs贸w jest miasto Pyrzyce z zastrze偶eniem, 偶e Wykonawca mo偶e zaproponowa膰 inn膮 lokalizacj臋 je偶eli w ramach ceny rycza艂towej zapewni uczestnikom transport lub zwrot koszt贸w dojazd贸w.
6. Ilo艣ci os贸b podane w szczeg贸艂owym opisie przedmiotu zam贸wienia mog膮 podlega膰 nast臋puj膮cym zmianom za zgod膮 obu stron:
7. zmianie mog膮 ulec ilo艣ci os贸b planowanych do przeszkolenia w poszczeg贸lnych latach kalendarzowych, w szczeg贸lno艣ci mo偶liwe b臋dzie 艂膮czenie uczestnik贸w szkole艅 planowanych do przeszkolenia w kilku latach w jedn膮 wi臋ksz膮 grup臋 i organizacj臋 jednego szkolenia,
8. ilo艣ci os贸b planowanych do przeszkolenia w ka偶dym temacie mog膮 ulec zmianie o +/- 10 os贸b
9. Wykonawca wyda ka偶demu uczestnikowi kursu Certyfikat potwierdzaj膮cy nabycie kwalifikacji zawodowych.
10. Przedmiot zam贸wienia zostanie wykonany zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji zasady r贸wno艣ci szans i niedyskryminacji, w tym dost臋pno艣ci dla os贸b z niepe艂nosprawno艣ciami oraz zasady r贸wno艣ci szans kobiet i m臋偶czyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, znajduj膮cymi si臋 na stronie internetowej: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/, w tym w szczeg贸lno艣ci:
a. Przedmiot zam贸wienia winien by膰 wykonany zgodne z koncepcj膮 uniwersalnego projektowania, opartego na o艣miu regu艂ach:
- U偶yteczno艣膰 dla os贸b o r贸偶nej sprawno艣ci,
- Elastyczno艣膰 w u偶ytkowaniu,
- Proste i intuicyjne u偶ytkowanie,
- Czytelna informacja,
- Tolerancja na b艂臋dy,
- Wygodne u偶ytkowanie bez wysi艂ku,
- Wielko艣膰 i przestrze艅 odpowiednie dla dost臋pu i u偶ytkowania,
- Percepcja r贸wno艣ci (Regu艂臋 definiuje si臋 w nast臋puj膮cy spos贸b: "Projekt winien minimalizowa膰 mo偶liwo艣膰 postrzegania indywidualnego jako dyskryminuj膮ce" (藕r贸d艂o: Kondrad Kaletsch, 2009, The Eighth Principle of Universal Design [w:] Design for All [online]. Newsletter Design For All, Vol-4 march 2009. New Delhi: Institute of India 2009, str.67-72. [dost臋p: 25 czerwca 2009]. Dost臋p w Word Wide Web: http://www.designforall.in/newsletter_March2009.pdf,) jest to zgodne z art. 9 i 19 Konwencji, kt贸re wskazuj膮 na samodzielne i na r贸wnych prawach korzystanie ze 艣rodowiska zurbanizowanego, us艂ug, produkt贸w i dost臋pu do TIK w spos贸b, kt贸ry nie prowadzi do dyskryminacji i stygmatyzacji z uwagi na niepe艂nosprawno艣膰).

III. Termin realizacji zam贸wienia
1. Zam贸wienie zostanie zrealizowane w terminie od podpisania umowy do 31.12.2023 roku.
2. Szczeg贸艂owy termin realizacji poszczeg贸lnych us艂ug edukacyjnych b臋dzie opracowywany na bie偶膮co przez koordynator贸w.

IV. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Zaleca si臋 przygotowanie ofert z wykorzystaniem za艂膮cznika do niniejszego og艂oszenia.
2. Oferta winna zawiera膰 tre艣膰 wymienion膮 w Formularzu ofertowym.
3. Ofert臋 nale偶y przygotowa膰 w spos贸b czytelny i niebudz膮cy w膮tpliwo艣ci, co do jej tre艣ci.

V. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Cen臋 nale偶y obliczy膰 i wpisa膰 do Formularza ofertowego w nast臋puj膮cy spos贸b - w rubryce cena ofertowa brutto nale偶y poda膰 ca艂kowite wynagrodzenie brutto rycza艂towe zawieraj膮ce wszystkie op艂aty, podatki oraz koszty zwi膮zane z realizacj膮 zam贸wienia obejmuj膮c膮 艂膮czne wynagrodzenie za przeprowadzenie kursu dla jednej osoby.
2. Podana cena ma charakter rycza艂towy, jest ostateczna i Zamawiaj膮cy nie poniesie 偶adnych dodatkowych koszt贸w zwi膮zanych z realizacj膮 zam贸wienia.

VI. Opis kryteri贸w, kt贸rymi zamawiaj膮cy b臋dzie si臋 kierowa艂 przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteri贸w i sposobu oceny ofert:

Zamawiaj膮cy wybierze ofert臋 najkorzystniejsz膮, na podstawie nast臋puj膮cych kryteri贸w oceny ofert:
Nr NAZWA KRYTERIUM WAGA
(Wg)
1. Cena 60%
2. Do艣wiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zam贸wienia 40%

KRYTERIUM I (cena)
Oferty oceniane b臋d膮 na podstawie ceny, podanej przez Wykonawc臋 na formularzu ofertowym i obliczane wed艂ug nast臋puj膮cego wzoru:

Cn
P = ---------- x 100 pkt. x Wg
Cb

gdzie:
P - oznacza liczb臋 punkt贸w przyznanych badanej ofercie
Cn - oznacza cen臋 ca艂kowit膮 brutto oferty najta艅szej
Cb - oznacza cen臋 ca艂kowit膮 brutto badanej oferty
Wg - oznacza wag臋 kryterium (w %) = Wg


KRYTERIUM II (do艣wiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zam贸wienia):
Oferty oceniane b臋d膮 w nast臋puj膮cy spos贸b:
1. Oceniane b臋dzie do艣wiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zam贸wienia w zakresie realizacji zaj臋膰 teoretycznych lub praktycznych to偶samych z dan膮 cz臋艣ci膮 zam贸wienia.
2. Oceniana b臋dzie liczba przeprowadzonych godzin dydaktycznych/szkoleniowych/wyk艂adowych w zakresie to偶samym z cz臋艣ci膮 zam贸wienia, na kt贸r膮 sk艂adana jest oferta w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert.
3. Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawc臋 w formularzu ofertowym oraz potwierdzona dokumentami dostarczonymi przed podpisaniem umowy.
4. W sytuacji, kiedy Wykonawca wyznaczy do realizacji zam贸wienia wi臋cej ni偶 jedn膮 osob臋 w kryterium oceniona zostanie osoba posiadaj膮ca najmniejsze do艣wiadczenie.
5. Punkty zostan膮 przyznane w nast臋puj膮cy spos贸b:
a. 51-55 godzin dydaktycznych - 20 pkt
b. 56-60 godzin dydaktycznych - 40 pkt
c. 61-65 godzin dydaktycznych - 60 pkt
d. 66-70 godzin dydaktycznych - 80 pkt
e. 71 i wi臋cej godzin dydaktycznych - 100 pkt
6. Ilo艣膰 otrzymanych w kryterium II punkt贸w zostanie pomno偶ona przez wag臋 - Wg.
7. Otrzymane w poszczeg贸lnych kryteriach oceny ofert punkty, po zsumowaniu b臋d膮 stanowi艂y ocen臋 oferty.
8. Zamawiaj膮cy udzieli zam贸wienia temu Wykonawcy, kt贸ry uzyska najwy偶sz膮 liczb臋 punkt贸w 艂膮cznie w oparciu o powy偶sze kryteria oceny ofert.

VII. Informacje o formalno艣ciach, jakie powinny zosta膰 dope艂nione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zam贸wienia publicznego:
1. Wykonawca, kt贸rego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie wezwany do dostarczenia w wyznaczonym terminie dokument贸w potwierdzaj膮cych, 偶e osoby wskazane w ofercie jako odpowiedzialne za 艣wiadczenie us艂ug posiadaj膮 zgodne z ofert膮 wykszta艂cenie, kwalifikacje, do艣wiadczenie i uprawnienia.

VIII. Istotne dla stron postanowienia, kt贸re zostan膮 wprowadzone do tre艣ci zawieranej umowy w sprawie zam贸wienia publicznego:
1. P艂atno艣膰 za zrealizowanie zam贸wienia dokonana b臋dzie po zrealizowaniu us艂ugi na podstawie dostarczonego przez Wykonawc臋 dowodu ksi臋gowego wraz z listami obecno艣ci, dziennikami zaj臋膰, protoko艂em odbioru zatwierdzonym przez osob臋 wyznaczon膮 przez Zamawiaj膮cego potwierdzaj膮cym zrealizowanie rozliczanej ilo艣ci zaj臋膰 oraz kopiami wydanych Certyfikat贸w potwierdzaj膮cych uzyskanie kwalifikacji zawodowych.
2. Warunkiem dokonania zap艂aty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest realizacja wszystkich ustale艅 zawartych w niniejszej umowie, w tym przekazanie Zamawiaj膮cemu wraz z rachunkiem:
a. orygina艂贸w list obecno艣ci/dziennik贸w zaj臋膰,
b. pokwitowa艅 odbioru materia艂贸w szkoleniowych,
c. 1 egzemplarza materia艂贸w szkoleniowych przekazanych uczestnikom zaj臋膰,
d. protoko艂u odbioru wskazuj膮cego prawid艂owe wykonanie zada艅,
e. raportu z egzaminu,
f. kopii wydanych Certyfikat贸w potwierdzaj膮cych uzyskanie kwalifikacji zawodowych.
3. Termin p艂atno艣ci wynosi 14 dni od daty dostarczenia dowodu ksi臋gowego P艂atnikowi.
4. W przypadku braku 艣rodk贸w finansowych na koncie projektu p艂atno艣膰 zostanie dokonana niezw艂ocznie po wp艂yni臋ciu kolejnej transzy dotacji bez odsetek za op贸藕nienie.
5. Wykonawca w ramach realizacji zam贸wienia zobowi膮zany b臋dzie do:
a. prowadzenia Dziennika zaj臋膰,
b. dokonania ewaluacji szkole艅/warsztat贸w w zakresie zdobycia przez Uczestnik贸w oczekiwanych kwalifikacji i umiej臋tno艣ci,
c. przedstawienia Zamawiaj膮cemu list obecno艣ci, Dziennik贸w zaj臋膰, Raportu ko艅cowego potwierdzaj膮cego osi膮gni臋cie zak艂adanych wska藕nik贸w i Protoko艂u z odbioru us艂ugi,
d. wsp贸艂pracy z Zamawiaj膮cym w zakresie ustalania dok艂adnego harmonogramu zaj臋膰,
e. zapewnienia, 偶eby dzi臋ki zaj臋ciom Uczestnicy podnie艣li swoje kwalifikacje zawodowe,
f. zapewnienia mo偶liwo艣ci sta艂ego, bezpo艣redniego kontaktu z Zamawiaj膮cym, w tym informowania Zamawiaj膮cego na bie偶膮co o przewidywanych zmianach w harmonogramie zaj臋膰 oraz umo偶liwienia mu przeprowadzenie wizyt monitoruj膮cych w miejscu realizacji przedmiotu umowy.
6. Zamawiaj膮cy ma prawo do dokonania kontroli przebiegu i sposobu prowadzenia zaj臋膰.
7. Strony Umowy, d膮偶膮c do zapewnienia jej sprawnego wykonania, powo艂uj膮 koordynator贸w reprezentuj膮cych je w kontaktach roboczych.
8. Wykonawca zobowi膮zuje si臋 do realizacji przedmiotu umowy w spos贸b zgodny z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z p贸藕n. zmianami) oraz z rozporz膮dzeniem Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunk贸w technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada膰 urz膮dzenia i systemy informatyczne s艂u偶膮ce do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
9. Zamawiaj膮cy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych wy艂膮cznie w celu udzielenia wsparcia w ramach projektu, stanowi膮cego przedmiot niniejszej umowy lub w zakresie niezb臋dnym w realizacji projektu i udzieleniu wsparcia.
10. Wykonawca o艣wiadcza, i偶 spe艂nia wymagania okre艣lone w rozdziale 5 ustawy o ochronie danych osobowych, dotycz膮ce zabezpieczenia danych przed ich udost臋pnieniem osobom nieupowa偶nionym, zabraniem przez osob臋 nieuprawnion膮, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmian膮, utrat膮 lub uszkodzeniem.
11. Wykonawca o艣wiadcza, i偶 spos贸b prowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz 艣rodki techniczne i organizacyjne zastosowane w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych s膮 zgodne z przepisami rozporz膮dzenia w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunk贸w technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada膰 urz膮dze艅 i systemy informatyczne s艂u偶膮ce do przetwarzania danych osobowych.
12. Wykonawca odpowiada za szkody wyrz膮dzone Zamawiaj膮cemu lub osobom trzecich w wyniku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.
13. Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo 偶膮dania od Wykonawcy kary umownej za niewykonanie lub nienale偶yte wykonanie umowy w nast臋puj膮cych przypadkach:
a. za odst膮pienie lub rozwi膮zanie umowy przez Zamawiaj膮cego z przyczyn zale偶nych od Wykonawcy - 10 % wynagrodzenia,
b. za odst膮pienie lub rozwi膮zanie umowy przez Wykonawc臋 z przyczyn niezale偶nych od Zamawiaj膮cego - 10 % wynagrodzenia.
14. Przez wynagrodzenie, o kt贸rym mowa nale偶y rozumie膰 wynagrodzenie rycza艂towe brutto za 艂膮czna ilo艣膰 przeprowadzonych kurs贸w/szkole艅, okre艣lone w umowie.
15. Za przyczyny odst膮pienia lub rozwi膮zania umowy przez Zamawiaj膮cego z przyczyn le偶膮cych po stronie Wykonawcy uzna膰 nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
a. zg艂oszenie Zamawiaj膮cemu prze minimum 50% uczestnik贸w szkolenia/kursu, 偶e osoba wyznaczona do realizacji zam贸wienia na stanowisku trenera nie posiada wystarczaj膮cej wiedzy i umiej臋tno艣ci,
b. nie rozpocz臋cie realizacji kursu w terminie d艂u偶szym ni偶 30 dni od ustalonego harmonogramu.
16. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia przenosi na Zamawiaj膮cego autorskie prawa maj膮tkowe do utwor贸w wytworzonych w ramach realizacji umowy, z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz Zamawiaj膮cego na korzystanie z ww. utwor贸w na polach takich jak:
a. powielanie,
b. rozpowszechnianie,
c. modyfikowanie,
d. udost臋pnianie,
e. wykorzystywanie wielokrotne do powtarzania zaj臋膰.
17. Osoby wskazane w ofercie jako odpowiedzialne za 艣wiadczenie us艂ug b臋d膮 mog艂y zosta膰 zast膮pione innymi, o nie ni偶szych kwalifikacjach i do艣wiadczeniu nie wcze艣niej ni偶 po zrealizowaniu minimum 50% zaj臋膰 przewidzianych dana umow膮.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF275.8 KB POBIERZOg艂oszenie2018-01-29 15:57:03295
.DOC276.5 KB POBIERZformularz ofertowy2018-01-29 15:57:12301
.PDF106.2 KB POBIERZwynik post臋powania2018-02-12 13:37:30275

Autor : Kamil Zbroja
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-01-29 15:56:18
Data ostatniej modyfikacji : 2018-01-29 16:03:20
Liczba wy艣wietle艅 : 846

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  29.01.2018 14:56poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11836409