logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XLI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

PORZ膭DEK OBRAD XLI SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO na dzie艅 31 stycznia 2018 roku godz. 12.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD
XLI SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
na dzie艅 31 stycznia 2018 roku


godz. 12.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach


1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z XXXIX nadzwyczajnej sesji oraz z XL sesji Rady Powiatu.

4. "WOLNA TRYBUNA" DLA BURMISTRZ脫W I W脫JT脫W GMIN POWIATU PYRZYCKIEGO.

5. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Sprawozdanie za rok 2017 z wykonywanych zada艅 przez:
a) Geodet臋 Powiatowego,
b) Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
c) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
d) Wydzia艂u Architektury i Budownictwa,
e) Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami,
f) Wydzia艂u Dr贸g i Komunikacji;
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.

8. Sprawozdanie Starosty z przeprowadzonych kontroli w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach organizacyjnych w roku 2017 (kontrole wewn臋trzne i zewn臋trzne);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.

9. Projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia rozk艂adu godzin pracy aptek og贸lnodost臋pnych na terenie powiatu Pyrzyckiego w 2018 r. (proj. Nr 194);
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

10. Projekt uchwa艂y w sprawie przyj臋cia plan贸w pracy komisji Rady Powiatu na rok 2018 (proj. Nr 195);
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

11. Projekt uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skarg nr 13/17 z dnia 16 listopada 2017 r. oraz 16/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego (proj. nr 196);
. Projekt uchwa艂y przedstawia Komisja Rewizyjna;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.


12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.
14. Zamkni臋cie obrad XLI sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.PRZEWODNICZ膭CY RADY
RYSZARD BERDZIK
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-01-24 10:59:41
Data ostatniej modyfikacji : 2018-01-24 10:59:41
Liczba wy艣wietle艅 : 758licznik odwiedzin: 12435102