logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
Protok贸艂 nr 44/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.Protok贸艂 nr 44/2017
z dnia 21 listopada 2017 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na przygotowanie dokumentacji na termomodernizacj臋 budynku Zespo艂u Szk贸艂 nr 1 w Pyrzycach. Powiat mo偶e si臋 stara膰 o dotacj臋 w wysoko艣ci 50 % koszt贸w kwalifikowanych projektu termomodernizacji z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska
i Gospodarki Wodnej. Dodatkowo mo偶na uzyska膰 umarzan膮 w 30 % po偶yczk臋.
Do z艂o偶enia wniosku wymagane s膮 za艂膮czniki mi臋dzy innymi studium wykonalno艣ci, audyt energetyczny budynku, ekspertyza ornitologiczno-chiropterologiczna, dokumentacja projektowa, techniczna kosztorysy itp. Zarz膮d planuje przeprowadzenie termomodernizacji w roku 2018. Jej rozpocz臋cie b臋dzie zale偶a艂o od dost臋pnych 艣rodk贸w finansowych. Zarz膮d zobowi膮za艂 wnioskodawc臋 do sprawdzenia jakie koszty s膮 zwi膮zane z przygotowaniem wymaganej dokumentacji, a nast臋pnie przedstawienie Zarz膮dowi kosztorysu do akceptacji. Decyzja zapad艂a
w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zmian臋 planu dochod贸w Zespo艂u Szk贸艂 nr 1. Jednostka uzyska艂a dodatkowe dochody w wysoko艣ci 35 500 z艂. Skarbnik wyja艣ni艂, ze wprowadzenie zmiany w planie dochod贸w mo偶e nast膮pi膰 w formie uchwa艂y rady powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownego projektu uchwa艂y. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017. Zmiany wynika艂y ze zwi臋kszenia o 6 077 z艂 wysoko艣ci dotacji na zadania realizowane przez Powiatowy Zesp贸艂 ds. Orzekania
o Niepe艂nosprawno艣ci. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-01-09 10:46:29
Data ostatniej modyfikacji : 2018-01-09 10:46:29
Liczba wy艣wietle艅 : 768licznik odwiedzin: 12483231