logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
Uchwa艂a Nr XXII/125/2000

w sprawie zatwierdzenia zmienionego planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2000

Uchwa艂a Nr XXII/125/2000
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 20 grudnia 2000 r.


w sprawie zatwierdzenia zmienionego planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2000


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 zmiany: Nr 155, poz. 1014 z 2000 r. Dz. U. Nr 12, poz. 136; Nr 26, poz. 306; Nr 48, poz. 552; Nr 88, poz. 985) w zwi膮zku z art. 87 ust. 2a oraz art. 88 h ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kszta艂towaniu 艣rodowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49 poz. 196 ze zmianami: Dz. U. z 1995 r. Nr 90 poz. 446; Dz. U. z 1996 r. Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, Nr 156 poz. 773; Dz. U. z 1997 r. Nr 46 poz. 296, Nr 96 poz. 592, Nr 121 poz. 770, Nr 133 poz. 885; Dz. U. z 1998 r. Nr 106 poz. 668; Dz. U. z 2000 r. Nr 12 poz. 136; Nr 48, poz. 550), Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Zatwierdza zmieniony plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2000, zgodnie z za艂膮cznikiem.

搂 2.

Wykonanie bud偶etu Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 3.

Traci moc plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2000, stanowi膮cy za艂膮cznik do uchwa艂y Nr XV/82/2000 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 15 marca 2000 r.

搂 4.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega podaniu do wiadomo艣ci publicznej poprzez wywieszenie na tablicy og艂osze艅 Starostwa.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-19 08:56:51
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-19 08:56:51
Liczba wy艣wietle艅 : 2812licznik odwiedzin: 11431920