logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
Uchwa艂a Nr XXII/121/2000

w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2001

Uchwa艂a Nr XXII/121/2000
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 20 grudnia 2000 r.

w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2001

Na podstawie art. 12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578, Nr 155, poz. 1014, z 2000r.: Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1

Ustala si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2001 w wysoko艣ci 20.783.394 z艂
z tego:
1. Dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych 14.067.394 z艂
Dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 zleconych z zakresu
administracji rz膮dowej i innych zada艅 zleconych ustawami 6.716.000 z艂
zgodnie z za艂膮cznikami Nr 1, 2, 3.

搂 2

Ustala si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2001 w wysoko艣ci 20.448.394 z艂
z tego:
1. Wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych 13.732.394 z艂
Wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji
rz膮dowej i innych zada艅 zleconych ustawami 6.716.000 z艂
zgodnie z za艂膮cznikami Nr 1, 4, 5, 6.

搂 3

Ustala si臋 nadwy偶k臋 bud偶etu powiatu na rok 2001 w wysoko艣ci 335.000 z艂
- z przeznaczeniem na sp艂at臋 kredytu

搂 4

Ustala si臋 rezerw臋 og贸ln膮 w wysoko艣ci 20.280 z艂

搂 5

Ustala si臋 plany przychod贸w i wydatk贸w zak艂ad贸w bud偶etowych, gospodarstw pomocniczych jednostek bud偶etowych i 艣rodk贸w specjalnych zgodnie z za艂膮cznikami
Nr 7 i 11.

搂 6

Ustala si臋 kwoty dotacji z bud偶etu powiatu na rok 2001:
Dotacje na ustawowo okre艣lone zadania realizowane przez inne jednostki ni偶 jednostki
Samorz膮du terytorialnego – zgodnie z za艂膮cznikiem Nr 8.
Dotacje na zadania powiatu przekazane do realizacji innym jednostkom samorz膮du terytorialnego na podstawie um贸w lub porozumie艅 – zgodnie z za艂膮cznikiem Nr 9.

搂 7

Ustala si臋 plan przychod贸w i wydatk贸w powiatowych funduszy celowych:
Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej.
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
zgodnie z za艂膮cznikiem Nr 10.

搂 8

Upowa偶nia si臋 Zarz膮d Powiatu do samodzielnego zaci膮gania zobowi膮za艅 do kwoty 300.000 z艂.

搂 9

Upowa偶nia si臋 Zarz膮d Powiatu do :
Zaci膮gania kredyt贸w i po偶yczek na pokrycie wyst臋puj膮cego w ci膮gu roku bud偶etowego deficytu bud偶etu powiatu do kwoty 500.000 z艂.
Dokonywania zmian w bud偶ecie powiatu polegaj膮cych na przenoszeniu wydatk贸w mi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami w ramach dzia艂u.
Przekazania uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w podleg艂ym jednostkom organizacyjnym powiatu.

搂 10

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 11

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem 1 stycznia 2001r.

搂 12

Uchwa艂a podlega og艂oszeniu poprzez :
Wywieszenie na tablicy og艂osze艅 Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
Wywieszenie na tablicach og艂osze艅 Urz臋d贸w Gmin wchodz膮cych w sk艂ad Powiatu Pyrzyckiego.PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-19 08:56:06
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-19 08:56:06
Liczba wy艣wietle艅 : 2591licznik odwiedzin: 11431993