logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
Protok贸艂 nr 43/2017 z dnia 14 listopada 2017 r.Protok贸艂 nr 43/2017
z dnia 14 listopada 2017 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017. Zmiany wynika艂y ze zwi臋kszenia o 7 500 z艂 wysoko艣ci dotacji na zadania z zakresu geodezji i kartografii i zmniejszenie o 245 z艂 wysoko艣ci dotacji na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomo艣ciami. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2018. Cz艂onkowie Zarz膮du otrzymali wcze艣niej projekt bud偶etu i zg艂osili swoje uwagi. Projekt bud偶etu, z uwzgl臋dnieniem zg艂oszonych zmian, zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2017-2026. Zmiany wynika艂y z zapis贸w przyj臋tych w projekcie bud偶etu na rok 2018. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017. Do bud偶etu wprowadza si臋 dotacj臋 w wysoko艣ci 4 420 z艂 przeznaczon膮 dla Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej oraz dotacj臋 w wysoko艣ci 4 347 z艂 dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o prefinansowanie dzia艂alno艣ci Lokalnego Punktu Informacyjnego w IV kwartale 2017 r. Zgodnie z umow膮 Urz膮d Marsza艂kowski przekazuje dotacj臋 na dzia艂alno艣膰 LPI w formie refundacji poniesionych koszt贸w. Dotacje w roku 2017 s膮 podzielone na trzy transze. Dwie zosta艂y ju偶 przekazane,
a trzecia wp艂ynie w styczniu 2018 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wniosek o w艂膮czenie dzia艂ki nr 122/2 w obr臋bie nr 12 miasta Pyrzyce do Gminnej Sp贸艂ki Wodnej Pyrzyce. Dzia艂ka stanowi膮ca w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego jest oddana w dzier偶aw臋. W艂膮czenie nieruchomo艣ci do zasobu sp贸艂ki wodnej pozwoli na wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiat Pyrzycki na lata 2014-2020. Co dwa lata przeprowadzana jest analiza stopnia wykonania planu. Przy tej okazji usuwane s膮 z planu zadania ju偶 zrealizowane i dopisywane s膮 nowe zadania przyj臋te do realizacji. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 ocen臋 realizacji programu rozwoju kultury fizycznej
i sportu w Powiecie Pyrzyckim w roku 2016 oraz informacj臋 z przedsi臋wzi臋膰 sportowo-rekreacyjnych i zamierze艅 na przysz艂y rok przygotowane pod obrady Rady Powiatu Pyrzyckiego na najbli偶szej sesji. Iwona Zibrowska-Os贸ch dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach przedstawi艂a realizacj臋 kierunk贸w rozwoju Szpitala Powiatowego w Pyrzycach przyj臋tych przez Rad臋 Powiatu podczas sesji
w grudniu 2016 r., kt贸ra b臋dzie tematem obrad Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia. Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione informacje w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-11-27 15:59:40
Data ostatniej modyfikacji : 2017-11-27 15:59:40
Liczba wy艣wietle艅 : 683licznik odwiedzin: 12483074